Europska LEADER mreža za ruralni razvoj (ELARD)

10/03/2016

Publikacije o CLLD pristupu, ruralnoj ekonomiji i EU fondovima

Europska LEADER mreža za ruralni razvoj (ELARD) objavila je četiri publikacije vezane uz CLLD (lokalni razvoj vođen zajednicom) pristup, ruralnu ekonomiju i EU fondove:

1. Kako provesti CLLD putem europskih strukturnih i investicijskih fondova 

2. Mišljenje o inovacijama i modernizaciji ruralne ekonomije 

3. Vodič za EU fondove 

4. Nove smjernice o kombiniranju europskih fondova 

Više o publikacijama možete pronaći ovdje