Javni poziv MRRFEU za sufinanciranje projekata Europske unije

02/08/2018

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je novi Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu.

 

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova.

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda imaju:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun)
 • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU (u nastavku teksta: Ugovor o EU projektu) u okviru programa:

 • „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Program ruralnog razvoja“ i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020.
 • Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2014.-2020., a za programsko razdoblje 2007.-2013. prihvatljivi su isključivo projekti u sklopu Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, Operativnog programa za prekograničnu suradnju sa Srbijom i Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom

Kada je korisnik jedinica lokalne samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, udjel u sufinanciranju učešća korisnika iz sredstava Fonda, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera, će biti:

 • 90% za projekt s područja I. i II. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 80% za projekt s područja III. i IV. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 70% za projekt s područja V. i VI. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 60% za projekt s područja VII. i VIII. skupine jedinica lokalne samouprave, osim Grada Zagreba.

 

Kada je korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave udjel u sufinanciranju učešća Korisnika iz sredstava Fonda, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera će biti:

 • 80% za projekt s područja I. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 70% za projekt s područja II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 60% za projekt s područja III. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 50% za projekt s područja IV. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta:

 • minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 kuna
 • maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 10.000.000,00 kuna.

Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda se podnosi na propisanom obrascu (Obrazac 1_Zahtjev za dodjelu sredstva Fonda) koji se nalazi na web-stranici Ministarstva u rubrici Javni pozivi i natječaji (https://razvoj.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1900).

Detaljne upute za podnošenje zahtjeva objavljene su u Uputama za korisnike i nalaze se na web-stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u rubrici Javni pozivi i natječaji (https://razvoj.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1900).

Korisnik podnosi zahtjev zajedno s dokumentacijom navedenom u točki 7.2. Uputa za korisnike (Upute za korisnike).

 

Dokumente javnog poziva možete preuzeti ovdje.