Prepreke građana u pograničnim područjima

11/04/2016

U rujnu 2015. godine Europska komisija je pokrenula Osvrt na prekogranična područja kako bi proučila prepreke ljudi u pograničnim područjima s kojima se oni i dalje suočavaju. Dio tog osvrta uključivao je i javnu raspravu širom Europske unije za koju su rezultati danas objavljeni.

Ispitanici su jasno identificirali postojeće prekogranične probleme, nego su i iznijeli konkretne ideje o tome kako ih prevladati.

Spomenuto je pet glavnih prepreka:

 • pravne i administrativne barijere (nedostatak priznavanja kvalifikacija, razlike u socijalnom osiguranju, mirovine i porezni sustavi),
 • jezične barijere,
 • teško fizički pristup (nedostatak infrastrukture i integriranih sustava javnog prijevoza),
 • nedostatak suradnje između javnih vlasti o prekograničnim pitanjima i
 • ekonomske razlike (razlike u tržištu rada i plaće, stvaranje asimetričnih tokova).

Kao moguća rješenja tih problema naveli su:

 • poticanje većeg usklađivanja regulatornog okvira, fleksibilniji i zajednički sporazumi, jačanje relevantnih razina kompetencija, osiguravanje više informacija za građane, poduzetnike i organizacije,
 • financijska potpora za tečajeve jezika, poticanje interesa za učenje jezika, programi razmjene s ciljem učenja jezika,
 • javno ulaganje u povezanost i infrastrukturu glede transporta, javna (financijska) potpora smanjenju cijena prelaska granice, integrirani prekogranični prijevoz,
 • podizanje svijesti lokalnih i regionalnih političara o koristima prekogranične suradnje, poboljšanje povezanosti i razmjena na osobnoj i administrativnoj razini,
 • prilagodba nacionalnih javnih politika, 
 • razvoj različitih oblika razmjena i interkulturalnih/edukativnih projekata različitih oblika i veličine, uloga medija u promociji susjedske kulture.

Više od 10 milijardi € iz ESF bit će uloženo u poticanju prekogranične suradnje tijekom 2014-2020. godine.