Novi natječaj u sferi javne turističke infrastrukture

10/08/2018

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske otvorilo je novi natječaj u sferi javne turističke infrastrukture.Predmet sufinanciranja su, između ostalog, i javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma te centri za posjetitelje i interpretacijski centri. Prijaviti se mogu gradovi, općine i županija.    

Odredbe za centre za posjetitelje i interpretacijske centre:

  • Aktivnosti: Nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara – projekti koji su do sada sufinancirani iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova  – kapitalna ulaganja 
  • Opći uvjeti: da je izrađena sva projektna dokumentacija; da je u fazi kapitalnog ulaganja; da se radi o nastavku postojećeg projekta koji je do sada sufinanciran iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova.  Ne financiraju se troškovi izrade projektne dokumentacije, studije i elaborati, prostorni planovi i sl. Ne financiraju se troškovi nabavke pokretne opreme centra osim multimedije. 
  • Sredstva: minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn, maksimalni iznos potpore: 800.000,00 kn 

Odredbe za javnu turističku infrastrukturu u funkciji razvoja aktivnog turizma:

  • Aktivnosti: Uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja), sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine, broj 64/16).
  • Opći uvjeti (za označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta): da je izrađen prometni elaborat sukladno Zakonu o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14). Neće se sufinancirati troškovi izrade bilo koje vrste projektne dokumentacije. Prijaviti se mogu isključivo jedinice područne (regionalne) samouprave – županije. Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije koje imaju izrađeni Operativni plan razvoja cikloturizma županije ili sličan strateški dokument, moraju voditi brigu da uređenje i označavanje (cikloturistička signalizacija na njihovom području) mora biti u skladu s predmetnim dokumentom. 
  • Sredstva: Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn, maksimalni iznos potpore: 300.000,00 kn

 

Sve ostale uvjete i odredbe za prihvatljive projekte, kao i aktivnosti i smjernice za druga područja financiranja (plaže, javni zahodi, javna golf igrališta, žičare) možete pronaći na stranicama Ministarstva - https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414.