Objavljen izvještaj po županijama za 3 operativna programa

15/02/2019

Na stranici MRRFEU objavljen je izvještaj po županijama o iznosu ugovorenih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali te Program ruralnog razvoja.
Izvještaj se odnosi na projekte koji se provode na području samo jedne županije dok se projekti koji se provode na području nekoliko županija ili na području cijele Hrvatske nisu prikazani u ovom izvješću.
 
Rang Krapinsko-zagorske županije i udio u ukupno ugovorenim sredstvima u 2017. i 2018. godini možete proućiti u tablicama kako slijede:

 

 

  

 

 

 

Izvješće u pdf. formatu možete preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU:  https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/Istaknute%20teme/Izvje%C5%A1taj%20po%20%C5%BEupanijama%20FINAL_14.2.2019.pdf.