Kontakti

Ured direktora

Karolina Barilar, dipl.oec.
Direktorica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00 385 (0) 91 329 2534
e-mail: karolina@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
 
Helena Matuša, dipl.oec.

Pomoćnica direktorice

Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00 385 (0) 91 329 2535
e-mail: helena@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
 
Davorka Pogačić
Administrativna tajnica
 
Tel: 00385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
 

Odjel za opće, administrativne, financijske i kadrovske poslove

Gordana Ana Dijaković, bacc.oec.
Voditeljica odjela

Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00 385 (0) 91 329 3339
e-mail: gordana@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina

 

Marina Jurinjak, bacc.inf.
Viša stručna suradnica

Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 91 329 3348
e-mail: marina@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina

 

Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu

Martina Jantol Županić, dipl.pol.
Voditeljica odjela
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 91 329 2536
e-mail: martina@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
Damir Strejček, dipl.oec.
Upravitelj poduzetničkom potpornom infrastrukturom
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 493 5246
e-mail: damir@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
 
Željka Grmovšek, mag.oec.
Savjetnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 362 0793
e-mail: zeljka@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 

Ingrid Jakopec, mag.oec.
Viša stručna suradnica

Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 269 3130
e-mail: ingrid@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
 
Tea Ban, mag.oec.
Stručna suradnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 393 7029
e-mail: tea@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
 

Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte

Ivana Šalković, mag.pol.
Viša savjetnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 492 5827
e-mail: ivana.salkovic@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
 
Draženka Grah, mag.oec.
Viša savjetnica
 

Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 255 1806
e-mail: drazenka@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina

 
Anamarija Jerneić, mag.oec. 
Viša stručna suradnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 269 3131
e-mail: anamarija@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina
 
 
Ivana Bobovečki, mag.oec.
Viša stručna suradnica
 
Tel: 00 385 (0) 49 373 161
Fax: 00385 (0) 49 301 290
Mob: 00385 (0) 99 362 0792
e-mail: ivana@zara.hr
Frana Galovića 1b
49 000 Krapina