Uvod

UPRAVNA PODJELA

Jedinice lokalne samouprave

7 gradova i 25 općina

Naselja

422

PRIRODNA OBILJEŽJA

Površina

1229 km2

Klima

Kontinentalno humidna

Najvažniji vodotokovi

Krapina, Sutla

Jezera

Sutlansko, Bedekovčansko

Zaštićeni dijelovi prirode

62,11 km2

STANOVNIŠTVO

Ukupno stanovnika (popis iz 2011.)

132.892

Gustoća stanovnika

108,1 st/km2

Prosječno kućanstvo

3,2

GOSPODARSTVO

BDP po stanovniku (PPP, ožujak 2012.)

6.246 EUR

Prosječan broj nezaposlenih (2014.)

7.893

Najvažniji gospodarski sektori
(2009., % prihoda KZŽ-a)

Prerađivačka industrija – 40,33% 

 

Trgovina – 25,08%

 

Građevinarstvo – 15,63%

 

Prijevoz – 4,23%

Turizam – kapaciteti (2012.)

 2.014 postelja

INFRASTRUKTURA (2008.)

Vodoopskrba

75% pokrivenosti

Odvodnja otpadnih voda

21% pokrivenosti

Organizirano prikupljanje otpada

80%

Prosječan broj priključaka plina na 100 stanovnika

23

Duljina mreže cestovnih prometnica

3.562,96 km