Elektroenergetika

Na području Krapinsko-zagorske županije nalazi se plinska termoelektrana - Jertovec - snage 83 MW, koja je Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske svrstana u prioritete za povećanje proizvodnje. Glavne distributivne spojne točke su trafostanice - TS 110/35/10 kV u Zaboku, Humu na Sutli i Jertovcu - koje su sastavni dijelovi prijenosnoga elektroenergetskog sustava RH. Trenutačno se gradi i četvrta, TS 110/20 kV Krapina.

Tabela 14. Cijene struje za Krapinsko-zagorsku županiju, prema tarifama, 2010. godina

  Tarifni element
Napon Tarifni model Radna energija Radna snaga Prekomjerna jalova energija Naknada za mjernu uslugu i opskrbu
JT VT NT      
[kn/kWh] [kn/kWh] [kn/kWh] [kn/kW] [kn/kvarh] [kn/mj]
Visoki napon Bijeli - 0,64 0,37 14,50 0,16 68,00
Srednji napon Bijeli - 0,78 0,44 29,50 0,15 66,00
Niski napon Plavi 1,00 - - - 0,15 41,30
Bijeli - 1,07 0,60 - 0,15 41,30
Crveni - 0,91 0,51 44,50 0,15 41,30
Žuti (javna rasvjeta) 0,70 - - - - 14,70
VN-OPS  Bijeli - 0,59 0,35 - - -

Izvor: HEP, sve cijene su sa PDV-om

Tabela 15. Međunarodne cijene struje, 2015. godina, MWh

Zemlja US$ Zemlja US$
Češka 122,84 Slovenija 115,11
Mađarska 123,29 Austrija 135,11
Italija 327,78 Poljska 99,93
Slovačka 156,96 Njemačka 179,25

Izvor: Key world energy statistics, IEA, 2015.,