Poslovni prostori

Cijene zemljišta u poduzetničkim zonama na području Krapinsko- zagorske županije kreću se od 7 do 50 EUR / m² ovisno o lokaciji zemljišta, infrastrukturi i pripremljenim priključcima.

Ovisno o zoni u kojoj se gradi te o opremljenosti zone i njenoj infrastrukturi cijene za:

  • Izgradnju poslovnog prostora iznose od 600 do 800 EUR/ m²
  • Izgradnju poslovnog pogona iznose od 350 do 1800 EUR / m²

Troškovi i vrijeme trajanja ishođenja:

  • građevinske dozvole - 700 EUR; 30-90 dana
  • lokacijske dozvole - 200 EUR; 30- 90 dana
  • plaćanja poreza - roku od 30 dana

NAPOMENA: Navedeno vrijeme i cijene su za kuću veličina 280 m². Cijene građevinske i lokacijske dozvole ovise o veličini, namjeni i karakteristikama objekta.
Ovisno o zoni u kojoj se iznajmljuje prostor te o starosnom vijeku građevine cijene za najam poslovnog prostora iznosi od 3 do 15 EUR / m².
Iznos najma proizvodnog pogona se dogovara individualno.