Promet

Krapinsko-zagorska županija nalazi se na razmeđi glavnih prometnih pravaca, Phyrnskog cestovnog pravca (državna oznaka D1, autocesta A2, europska oznaka E59), koji prolazi duž cijele Županije i predstavlja sastavni dio sjeverozapadnog ulaza/izlaza Republike Hrvatske prema Europi, i ceste Budimpešta–Varaždin– Čakovec–Zagreb–Rijeka (autocesta A4, europska oznaka E65). Geoprometni je položaj Županije unutar Republike Hrvatske, a i jugozapadne Europe, strateški zbog 6 cestovnih i 2 željeznička granična prijelaza, što govori o prometnoj frekventnosti prostora Županije.

Slika 1. Udaljenosti od važnijih svjetskih središta

Tarifu prijevoza robe određuju sami prijevoznici i ovisi o više faktora:

  • težina robe, zapremina, udaljenost
  • kod zbirnog prijevoza (više vrsta robe za razne korisnike-uvoznike), onda je cijena dijeli na više uvoznika
  • ovisi i o vrsti robe (adr-otrovi, prehrana, specijalni tereti i sl)
  • prijavljivanje robe na ulasku u zemlju (špedicija), fito, veterinar