Strana ulaganja u županiji

Tabela 21. Strana ulaganja u Županiji do siječnja 2011. godine

Zemlja Broj tvrtki Broj zaposlenih
Austrija 2 357
Belgija 1 332
Italija 3 231
Madžarska 1 140
Njemačka 2 50
Slovenija 2 552
Švicarska 1 630

Izvor: HGK ŽK Krapina

Analiza stranih ulaganja u Krapinsko-zagorskoj županiji pokazuje da strani ulagači u svojim tvrtkama u 2009. godini zapošljavaju ukupno 6,35% ukupno zaposlenih u pravnim osobama u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Najviše ulaganja ostvareno je u djelatnostima proizvodnje gotovih metalnih proizvoda osim strojeva i opreme, nemetalnih mineralnih proizvoda, tekstilnu industriju i djelatnosti trgovine.

Prema podacima Krapinsko-zagorske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam te bazi podataka Zagorske razvojne agencije i provedenim anketama, većina ulagača istaknula je kvalitetnu radnu snagu, povoljan geoprometni položaj te pristup novim tržištima kao najveće prednosti Krapinsko-zagorske županije.