Zaposlenost

Radnu snagu čine ukupno zaposlene i nezaposlene osobe. Sukladno evidenciji Državnog zavoda za statistiku, ukupno je u pravnim osobama 2013. godine bilo zaposleno 25.611 osoba od čega 13.309 žena. U slobodnim profesijama i obrtima bilo je zaposleno prosječno 6.748 osoba u 2013. godini.  Prosječan broj nezaposlenih iste godine iznosio je 8.548 osoba. Ukupna radna snaga na području Krapinsko-zagorske županije iznosila je u 2013. godini ukupno  40.907  osoba što iznosi ukupno 45,72% ukupno radno sposobnog stanovništva (prema Popisu stanovništva 2011. godine ukupno je u radno aktivnoj dobi evidentirano 89.545 stanovnika Krapinsko-zagorske županije. 

Radno-sposobno stanovništvo čini ukupno 89.545 osoba u dobi od 15-64 godine prema Popisu stanovništva. Udio radno sposobnog stanovništva u dobi od 24 – 54 godine (56.293 osobe) u ukupno radno sposobnom stanovništvu Županije iznosi 62,86%.

Tabela 8. Radni kontingent stanovništva

  15-64 godine 15-24 godine 55-64 godine
UKUPNO 89.545 16.305 17.217

Muškarci

46.093 8.442 8.617

Žene

43.452 7.863

8.600

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, statističke informacije o zaposlenosti i plaćama, ukupno je 2014. godine Krapinsko-zagorskoj županiji bilo zaposleno 24.536 osoba što čini 2,42% ukupno zaposlenih na nacionalnoj razini. 

Zaposlenost i na razini RH i u Krapinsko-zagorskoj županiji rasla je do 2008. godine, da bi u 2009. godini došlo do pada zaposlenosti u RH za 1,9%, a u Krapinsko-zagorskoj županiji za 3,9%. Pad zaposlenosti posljedica je globalne ekonomske krize koja je zahvatila i Republiku Hrvatsku, no udio Krapinsko-zagorske županije u ukupnoj zaposlenosti Hrvatske nije zabilježio značajan pad što je pokazano u tabeli 8.

Tabela 9. Kretanje zaposlenosti u Krapinsko-zagorskoj županiji i Republici Hrvatskoj

Godina  RH KZŽ
2010. 1.111.575 25.554
2011. 1.078.011 25.293
2012. 1.066.328 24.659
2013. 1.037.321 24.448
2014. 1.009.841 24.536

Izvor: DZS RH, Statistički ljetopis, Statističko izvješće Zaposlenost i plaće u 2010.,2011.,2012.,2013.,2014. g.

Prema razini obrazovanja, najviše je zaposlenih u pravnim osobama sa srednjom stručnom spremom (2014. godina, stanje 31.3.2014. godine = 13179). Udio zaposlenih s doktoratom u 2014. godini iznosi 0,13% (32 osobe, 2013. godine = 30 osoba) te 0,36% zaposlenih s magisterijem (89 osoba, 2013. godina = 81 osoba).