Profil Krapinsko zagorske županije

UPRAVNA PODJELA

Jedinice lokalne samouprave 7 gradova i 25 općina
PRIRODNA OBILJEŽJA
Površina** 1232,33 km2 (2,1% ukupne kopnene površine Republike Hrvatske)
Zaštićeni dijelovi prirode 62,11 km2
Prirodne sirovine Termalni izvori, izvori pitke vode, tehnički kamen,
  opekarska, tamna i crna glina te pijesak
STANOVNIŠTVO
Ukupno stanovnika (popis iz 2001.) 142.432
  3% smanjenje stanovništva u 2007. godini u odnosu na 2001. godinu (procjena prema DZS-u)
Gustoća stanovnika* 116 st/km2
OBRAZOVANJE
Osnovne i srednje škole 34 osnovne škole i 10 srednjih škola
  Osnovne škole: 11.137 učenika
  Srednje škole: 5.179 učenika
Visokoškolske ustanove Fakultet organizacije i informatike Varaždin - Centar Zabok, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Centar Zabok, Veleučilište Hrvatsko zagorje  Krapina, Viša zdravstvena škola Pregrada
 
 
GOSPODARSTVO
BDP po stanovniku (PPP, 2008.)*** 7.377 EUR
Zaposlenost 2009. godine 36.251 (povećanje od  1,22% u odnosu na 2006.
Zaposlenost prema sektorima Prerađivačka industrija – 33,72%
(4 glavne djelatnosti prema broju zaposlenih Trgovina – 12,25%
u pravnim osobama) Zdravstvo -  11,01%
  Građevinarstvo – 9,84%
Nezaposlenost (rujan 2010.) 6.898 osoba
Stopa nezaposlenosti (rujan 2010.) 16,7%
Prosječna mjesečna plaća (2009.) 3.890,00 kuna
Najvažniji gospodarski sektori Prerađivačka industrija – 40,33%
(2009., % prihoda KZŽ-a) Trgovina – 25,08%
  Građevinarstvo – 15,63%
  Prijevoz – 4,23%
Turizam – kapaciteti (2008.) 1.577 postelja, 1.383.341 posjetitelja u 2008. godini
  Vjerski, toplički, seoski, kulturni, zdravstveni  turizam
INFRASTRUKTURA (2008.)
Vodoopskrba 75%
Odvodnja otpadnih voda 5%
Organizirano prikupljanje otpada 80%
Prosječan broj priključaka plina na 100 stanovnika 19
Dužina željezničkih pruga 103 km

* Podaci Državnog zavoda za statistiku, Statistički ljetopis 2008. godine, teritorijalni ustroj prema stanju 31. prosinca 2007. godine
** Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Izvješće o stanju u prostoru
*** Državni zavod za statistiku, Priopćenje broj 12.1.2., Zagreb, 11. veljače 2011.