Gornja Stubica

OPIS
Županija Krapinsko zagorska županija
Regija Sjeverozapadna Hrvatska
Grad/ općina Općina Gornja Stubica
Ime poslovne zone Poslovna zona Zelenka
Kontakt ponuđača/agenta Općina Gornja Stubica, Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica; tel: 049 290 915, fax: 049 289 687, www.gornjastubica.com, e-mail: opcina-gornja-stubica@kr.t-com.hr
Sveukupna površina zone (ha) 8,0291 ha
Ime većinskog vlasnika nema većinskog vlasnika
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika  
Broj parcele  
Vlasnički list (broj):  
Katastarski(posjedovni) izvadak:  
Vrsta vlasništva ( vlasništvo, pravo gradnje)  
Kontakt većinskog vlasnika  
Ostali vlasnici  
Kontakt ostalih vlasnika  
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne da
Prostorni plan (opis i godina donošenja) Izmjene i dopune donesene 27. ožujka 2012. godine
Potrebna izrada plana nižeg reda da/ne da
Detaljni plan (nije propisan/u izradi) nije propisan
Moguće djelatnosti gospodarske pretežito poslovne namjene
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne  
Max brutto izgrađenost površine 50%
Max iskoristivost površine 80%
Max broj katova/visina građevine ( m) max. 12,50 m do krovnog sljemenja
Pristup do parcele-opis Pristup je omogućen sa javnih prometnica i to ŽC 2224 i nerazvrstane ceste 
LOKACIJA
Strateški položaj (opis) Pristup do zone omogućen je sa javnih prometnica ŽC 2224 i nerazvrstane ceste.
Blizina urbanog centra km Zabok - 16 km, Krapina - 33 km, Zagreb - 37 km
Vrsta i nosivost tla  
Konfiguracija terena (opis)  
Zona u vodozaštitnom području da/ne  
Zona u potencijalno poplavljenim područjima  
Klimatska obilježja  kontinentalno-humidni tip klime koji karakteriziraju umjereno topla ljeta, dosta kišovita i hladne zime
Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici  
1. Španmes, vl. Stjepan Španec - trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
2. Lovita tjestenine, vl. Tihomir Jambrečina - proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
3. DONA trgovina d.o.o. - proizvodnja hrane i pića
VRSTA PRIJENOSA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja privatno vlasništvo
Prodaja 12 EUR/m2
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 12 EUR/m2
CIJENE
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja privatno vlasništvo
Prodaja 12 EUR/m2
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 12 EUR/m2
INFRASTRUKTURA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja privatno vlasništvo
Prodaja 12 EUR/m2
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 12 EUR/m2