Krapina Nova-Jug

OPIS
Županija Krapinsko zagorska županija
Regija Sjeverozapadna Hrvatska
Grad/ općina Grad Krapina
Ime poslovne zone Poduzetnička zona Krapina Nova-Jug
Kontakt ponuđača/agenta Grad Krapina
Sveukupna površina zone (ha) 41,97 ha
Ime većinskog vlasnika zemljište je u privatnom vlasništvu
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika 41,97 ha
Broj parcele  
Vlasnički list (broj):  
Katastarski(posjedovni) izvadak:  
Vrsta vlasništva ( vlasništvo, pravo gradnje)  
Kontakt većinskog vlasnika  
Ostali vlasnici  
Kontakt ostalih vlasnika  
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne  
Prostorni plan (opis i godina donošenja)  
Potrebna izrada plana nižeg reda da/ne  
Detaljni plan (nije propisan/u izradi)  
Moguće djelatnosti Gradnja industrijskih i gospodarskih pogona, skladišnih prostora, pogona za preradu, poslovnih, uredskih i trgovačkih prostora, obrtničkih i zanatskih pogona.
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne  
Max brutto izgrađenost površine  
Max iskoristivost površine  
Max broj katova/visina građevine ( m)  
Pristup do parcele-opis Pristup do zone omogućen je priključkom na D-1 kod naselja Polje Krapinsko, nadvožnjakom preko željezničke pruge i vodotoka, a iz grada južno Ulicom Frana Galovića i iz naselja Bobovje.
U zoni je izgrađena dionica glavne ceste dužine 650 m i
sporedna cesta dužine 283 m.
LOKACIJA
Strateški položaj (opis) Zona se prostire od nadvožnjaka autoceste na sjeveru do županijske ceste Lepajci - Krapinske Toplice na jugu. Istočna granica je autocesta, a zapadna vodotok Krapinica.
Blizina urbanog centra km Zabok - 17 km
Vrsta i nosivost tla  
Konfiguracija terena (opis)  
Zona u vodozaštitnom području da/ne  
Zona u potencijalno poplavljenim područjima  
Klimatska obilježja  kontinentalno-humidni tip klime koji karakteriziraju umjereno topla ljeta, dosta kišovita i hladne zime
Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici  
1. Smrekar automehanika i prijevoz, vl. Radovan Smrekar, Velika Ves 2c, Lepajci (kat.čest.br. 149/22 k.o. Velika Ves) - održavanje i popravak motornih vozila
2. Cipro d.o.o., Lepajci 4a, Lepajci (kat.čest.br.159/19 k.o. Velika Ves) - proizvodnja proizvoda od papira i kartona
3. A.C. Redan d.o.o., Velika Ves 2/A, Lepajci (kat.čest.br. 159/1 k.o. Velika Ves) - prodaja i servis novih i rabljenih vozila
4. Alu-forma d.o.o., Bisačka 12, Zagreb (kat.čest.br. 149/18 k.o. Velika Ves) - proizvodnja metalnih konstrukcija (aluminijske i PVC stolarije)
5. Autotransporti, vl. Branko Kunštek, Ante Starčevića 3, Krapina (kat.čest.br. 158/9 k.o. Velika Ves) - prateće djelatnosti u prijevozu
VRSTA PRIJENOSA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja ne raspolaže se traženim informacijama
Prodaja ne raspolaže se traženim informacijama
Najam ne raspolaže se traženim informacijama
Pravo gradnje (broj godina) ne raspolaže se traženim informacijama
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) zemljište je u privatnom vlasništvu te se ne raspolaže traženim informacijama
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma ne raspolaže se traženim informacijama
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija ne raspolaže se traženim informacijama
CIJENE
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja ne raspolaže se traženim informacijama
Prodaja ne raspolaže se traženim informacijama
Najam ne raspolaže se traženim informacijama
Pravo gradnje (broj godina) ne raspolaže se traženim informacijama
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) zemljište je u privatnom vlasništvu te se ne raspolaže traženim informacijama
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma ne raspolaže se traženim informacijama
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija ne raspolaže se traženim informacijama
INFRASTRUKTURA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja ne raspolaže se traženim informacijama
Prodaja ne raspolaže se traženim informacijama
Najam ne raspolaže se traženim informacijama
Pravo gradnje (broj godina) ne raspolaže se traženim informacijama
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) zemljište je u privatnom vlasništvu te se ne raspolaže traženim informacijama
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma ne raspolaže se traženim informacijama
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija ne raspolaže se traženim informacijama