Krapina Nova-Zapad

OPIS
Županija Krapinsko zagorska županija
Regija Sjeverozapadna Hrvatska
Grad/ općina Grad Krapina
Ime poslovne zone Poduzetnička zona Krapina Nova-Zapad
Kontakt ponuđača/agenta Grad Krapina
Sveukupna površina zone (ha) 43 (430.000 m2) ha
Ime većinskog vlasnika zemljište je većinom u privatnom vlasništvu
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika 41,84 (418.358 m2)
Broj parcele  
Vlasnički list (broj):  
Katastarski(posjedovni) izvadak:  
Vrsta vlasništva ( vlasništvo, pravo gradnje)  
Kontakt većinskog vlasnika  
Ostali vlasnici Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina
Kontakt ostalih vlasnika 049 382 408
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne  
Prostorni plan (opis i godina donošenja)  
Potrebna izrada plana nižeg reda da/ne  
Detaljni plan (nije propisan/u izradi)  
Moguće djelatnosti Gradnja industrijskih i gospodarskih pogona, skladišnih prostora, pogona za preradu, poslovnih, uredskih i trgovačkih prostora, obrtničkih i zanatskih pogona.
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne  
Max brutto izgrađenost površine  
Max iskoristivost površine  
Max broj katova/visina građevine ( m)  
Pristup do parcele-opis Pristup do zone omogućen je priključkom na D-1 kod naselja Polje Krapinsko, nadvožnjakom preko željezničke pruge i vodotoka, a iz grada južno Ulicom Frana Galovića i iz naselja Bobovje.
U zoni je izgrađena dionica glavne ceste dužine 650 m i
sporedna cesta dužine 283 m.
LOKACIJA
Strateški položaj (opis) Zona je smještena nedaleko državne ceste D1 i autoceste Zagreb-Macelj te neposredno uz željezničku prugu Zabok - Krapina sa planiranim kolodvorom uz zonu.
Blizina urbanog centra km Zabok - 17 km
Vrsta i nosivost tla  
Konfiguracija terena (opis)  
Zona u vodozaštitnom području da/ne  
Zona u potencijalno poplavljenim područjima  
Klimatska obilježja  kontinentalno-humidni tip klime koji karakteriziraju umjereno topla ljeta, dosta kišovita i hladne zime
Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici  
1. KGM Građenje d.o.o., Karažnik 3, Zagreb (kat.čest.br.4929 k.o.Krapina-grad) - proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo i građevinske stolarije od metala
2. M.I.Hršak d.o.o., Frana Galovića 17, Krapina (kat.čest.br.4965/1 k.o.Krapina-grad) - proizvodnja i montaža profiliranih limova, građevinske limarije i montaža čeličnih konstrukcija
3. KTC d.d., Nikole Tesle 18, Križevci (kat.čest.br.4961 k.o.Krapina-grad) - trgovina
4. Pekom d.o.o., Ivana Rendića 13, Krapina (kat.čest.br.4795/1 k.o.Krapina-grad) - pekarska djelatnost
5. Carpona gradex d.o.o., Bobovje 52a, Krapina (kat.čest.br.4783/7 i 4783/1 k.o.Krapina-grad) - proizvodnja proizvoda od betona i gipsa
6. Esotehna d.o.o., Velika Ves 141b, Krapina (kat.čest.br.4974 k.o.Krapina-grad) - proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme
7. Print centar d.o.o., Slatina Svedruška 39, Petrovsko (kat.čest.br.4933 i 4934 k.o.Krapina-grad) - proizvodnja uredskog materijala i proizvoda od papira i kartona
8. Krakom d.o.o., Gajeva 20, Krapina (kat.čest.br. 4788 k.o.Krapina-grad) - opskrba pitkom vodom i plinom, odlaganje komunalnog otpada
9. Jedinstvo d.d., Mihaljekov Jarek 33, Krapina (kat.čest.br.4800/1 k.o. Krapina-grad) - proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
10. Bravarsko - limarska radnja i trgovina, vl. Branko Merkaš, Pristava Krapinska 10 a Krapina (kat. čest. br.  4806 k.o. Krapina-grad) - proizvodnja metalnih konstrukcija, vrata i prozora od metala
VRSTA PRIJENOSA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja ne raspolaže se traženim informacijama
Prodaja parcele u vlasništvu Grada Krapine su slobodne za moguću prodaju (putem javnog natječaja)
Najam ne raspolaže se traženim informacijama
Pravo gradnje (broj godina) ne raspolaže se traženim informacijama
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) zemljište je većinom u privatnom vlasništvu te se ne raspolaže traženim informacijama
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma ne raspolaže se traženim informacijama
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija cca 200 kn/m2 za parcele u vlasništvu Grada Krapine, za zemljište u privatnom vlasništvu ne raspolaže se traženim informacijama
CIJENE
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja ne raspolaže se traženim informacijama
Prodaja parcele u vlasništvu Grada Krapine su slobodne za moguću prodaju (putem javnog natječaja)
Najam ne raspolaže se traženim informacijama
Pravo gradnje (broj godina) ne raspolaže se traženim informacijama
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) zemljište je većinom u privatnom vlasništvu te se ne raspolaže traženim informacijama
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma ne raspolaže se traženim informacijama
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija cca 200 kn/m2 za parcele u vlasništvu Grada Krapine, za zemljište u privatnom vlasništvu ne raspolaže se traženim informacijama
INFRASTRUKTURA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja ne raspolaže se traženim informacijama
Prodaja parcele u vlasništvu Grada Krapine su slobodne za moguću prodaju (putem javnog natječaja)
Najam ne raspolaže se traženim informacijama
Pravo gradnje (broj godina) ne raspolaže se traženim informacijama
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) zemljište je većinom u privatnom vlasništvu te se ne raspolaže traženim informacijama
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma ne raspolaže se traženim informacijama
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija cca 200 kn/m2 za parcele u vlasništvu Grada Krapine, za zemljište u privatnom vlasništvu ne raspolaže se traženim informacijama