Razvor

OPIS
Županija Krapinsko zagorska županija
Regija Sjeverozapadna Hrvatska
Grad/ općina Općina Kumrovec
Ime poslovne zone Gospodarsko-pogranična zona Razvor
Kontakt ponuđača/agenta Općina Kumrovec, Anamarija Borošak - pročelnica
Sveukupna površina zone (ha) 17,24 ha
Ime većinskog vlasnika Općina Kumrovec
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika 1,52 ha (Općina Kumrovec) 15,7226 ha (poduzetnici)
Broj parcele 5 (3 prodane - 2 u vlasništvu Općine Kumrovec)
 Vlasnički list (broj): Općina Kumrovec (4 parcele) Štefan d.o.o. (1 parcela)
Katastarski(posjedovni) izvadak: Općina Kumrovec (4 parcele) Štefan d.o.o. (1 parcela)
Vrsta vlasništva ( vlasništvo, pravo gradnje) Općina Kumrovec (4 parcele) Štefan d.o.o. (1 parcela)
Kontakt većinskog vlasnika Općina Kumrovec, Ulica Josipa Broza 12, 49 295 Kumrovec; e-mail: opcina@kumrovec.hr; www.kumrovec.hr; tel: 049 553 728, fax: 049 553 728  Anamarija Borošak - pročelnica
Ostali vlasnici Štefan d.o.o. i Avak d.o.o.
Kontakt ostalih vlasnika Irena Štefan (Štefan d.o.o.) e-mail: stefan@kr.t-com.hr; tel: 098 650 699;  i Danijel Đurek (Avak d.o.o.) e-mail: avac@avac.hr; tel: 01 458 0275
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne ne
Prostorni plan (opis i godina donošenja) donešen 2009. godine
Potrebna izrada plana nižeg reda da/ne ne
Detaljni plan (nije propisan/u izradi) donešen 2009. godine
Moguće djelatnosti komunalna, industrijska, pretežito zanatska, trgovačka, uslužna
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne da
Max brutto izgrađenost površine Kig = 0,4      Trenutno izgrađeno 1/4
Max iskoristivost površine Kis = 1,0               90%
Max broj katova/visina građevine ( m) P0+P+1;   8 m do vijenca    2 kata
Pristup do parcele-opis Do parcele se dolazi državnom cestom D205, neposredno prije graničnog prijelaza Razvor prema Republici Sloveniji. Od državne ceste u zonu vodi izgrađena i dijelom asfaltirana interna cesta. Zonu tangira  željeznička pruga koja trenutno nije u funkciji.     ima pristup asfaltiranom cestom širine 6 m - dvosmjerno
LOKACIJA
Strateški položaj (opis) Gospodarska zona Razvor nalazi se neposredno uz granični prijelaz Razvor, udaljena od centra Kumrovca 1 km. Nalazi se u dolini rijeke Sutle na samoj granici sa Republikom Slovenijom. 
Blizina urbanog centra km Krapina - 50 km, Zabok - 23 km
Vrsta i nosivost tla  
Konfiguracija terena (opis) ravničarski dio doline rijeke Sutle
Zona u vodozaštitnom području da/ne ne 
Zona u potencijalno poplavljenim područjima ne
Klimatska obilježja  kontinentalno-humidni tip klime koji karakteriziraju umjereno topla ljeta, dosta kišovita i hladne zime
Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici  
  1. Štefan d.o.o. - Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
  2. Avak d.o.o. - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
VRSTA PRIJENOSA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja Vlasništvo (1:1) - mogućnost prodaje
Prodaja Vlasništvo (1:1) - mogućnost prodaje
Najam Ne
Pravo gradnje (broj godina) Da (2. - 5. godina)
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) 40 kn/m2 (proizvodna djelat.), 60 kn/m2 (uslužna djela)
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
   
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
CIJENE
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja Vlasništvo (1:1) - mogućnost prodaje
Prodaja Vlasništvo (1:1) - mogućnost prodaje
Najam Ne
Pravo gradnje (broj godina) Da (2. - 5. godina)
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) 40 kn/m2 (proizvodna djelat.), 60 kn/m2 (uslužna djela)
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
   
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
INFRASTRUKTURA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja Vlasništvo (1:1) - mogućnost prodaje
Prodaja Vlasništvo (1:1) - mogućnost prodaje
Najam Ne
Pravo gradnje (broj godina) Da (2. - 5. godina)
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) 40 kn/m2 (proizvodna djelat.), 60 kn/m2 (uslužna djela)
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
   
Stopa poreza na pravo građenja/komentar