Zlatar Bistrica

OPIS
Županija Krapinsko zagorska županija
Regija Sjeverozapadna Hrvatska
Grad/ općina Općina Zlatar Bistrica
Ime poslovne zone Jugo-zapad Zlatar Bistrica
Kontakt ponuđača/agenta Općina Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica, tel: 049 461 073, fax: 049 462 143, e-mail: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr; www.zlatar-bistrica.hr 
Sveukupna površina zone (ha) 26,5 ha
Ime većinskog vlasnika Općina Zlatar Bistrica
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika 3,3 ha
Broj parcele 2
Vlasnički list (broj): da
Katastarski(posjedovni) izvadak: da
Vrsta vlasništva (vlasništvo, pravo gradnje) vlasništvo
Kontakt većinskog vlasnika Općina Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica, tel: 049 461 073, fax: 049 462 143, e-mail: opcina.zlatar.bistrica@kr.t-com.hr; www.zlatar-bistrica.hr 
Ostali vlasnici privatno zemljište
Kontakt ostalih vlasnika preko većinskog vlasnika
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne ne
Prostorni plan (opis i godina donošenja) PPUO Zlatar Bistrica  Sl. Glasnik KZŽ 30/2009
Potrebna izrada plana nižeg reda da/ne Urbanistički plan uređenja gospodarskog područja i dijela naselja Jugo-zapad Sl. Glasnik KZŽ 14/11
Detaljni plan (nije propisan/u izradi) nije propisan
Moguće djelatnosti Proizvodno-uslužne
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne  
Max brutto izgrađenost površine 50%
Max iskoristivost površine  
Max broj katova/visina građevine (m) Po+P+1. max 8 m do vijenca,11 m do sljemena
Pristup do parcele-opis do zone dolazi se sa državne ceste (D29) te ulicom naselja do postojećih građevina unutar zone. Unutar zone je prometnica izgrađena u makadamu.
LOKACIJA
Strateški položaj (opis) Zona se nalazi između naselja Zlatar Bistrica, koje je sjedište općine i naselja Brestovec sa istočne strane. Sama zona povezana je cestom sa državnom cestom D29 na istočnoj strani te državnom cestom D24 sa sjeverne strane. Zona se nalazi neposredno uz željezničku prugu Zagreb-Varaždin te željeznički kolodvor Zlatar Bistrica. Udaljenost do Zagreba (centar) iznosi 43 km, do Krapine 29 km, a do urbanog centra Zaboka (2859) udaljeno je 17 km, Varaždina (41434) 50 km te do Zagreba (779145) 42 km.
Vrsta i nosivost tla  
Konfiguracija terena (opis) Ravničarski teren sa blagom depresijom
Zona u vodozaštitnom području da/ne ne
Zona u potencijalno poplavljenim područjima ne
Klimatska obilježja  kontinentalno-humidni tip klime koji karakteriziraju umjereno topla ljeta, dosta kišovite i hladne zime
Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici  
  1.Boxmark leather d.o.o. - proizvodnja kože i imitacija kože, tekstila i odjeće
  2. Trasa d.o.o - savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
  3. Nanotec d.o.o. - strojna obrada metala
  4. Elcon prehrambeni proizvodi d.o.o. - prerada i proizvodnja prehrambenih proizvoda
 

5. El-set d.o.o. - proizvodnja kabelskih setova za bijelu tehniku i ostale električne sustave

6. Mikom d.o.o. - posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

7. Werner, ljevaonica metala - lijevanje lakih metala

8. Werner metal-export import d.o.o. - Proizvodnja olova, cinka i kositra

VRSTA PRIJENOSA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja  
Prodaja 7 EUR/m²
Najam nije predviđen
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 7 EUR/m²
CIJENE
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja  
Prodaja 7 EUR/m²
Najam nije predviđen
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 7 EUR/m²
INFRASTRUKTURA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja  
Prodaja 7 EUR/m²
Najam nije predviđen
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma  
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija 7 EUR/m²