Profil Krapinsko zagorske županije

UPRAVNA PODJELA

Jedinice lokalne samouprave 7 gradova i 25 općina
Naselja* 422
 
PRIRODNA OBILJEŽJA
Površina** 1229 km2 (2,1% ukupne kopnene površine Republike Hrvatske)
Zaštićeni dijelovi prirode 62,11 km2
Prirodne sirovine Termalni izvor
  Izvori pitke vode
  Tehnički kamen
  Opekarska, tamna i crna glina
  Pijesak
STANOVNIŠTVO
Ukupno stanovnika (popis iz 2011.) 132.892
  3% smanjenje stanovništva u 2007. godini u odnosu na 2001. godinu (procjena prema DZS-u)
Gustoća stanovnika* 108,1 st/km2
 
OBRAZOVANJE
Osnovne i srednje škole 33 osnovne škole i 10 srednjih škola
Visokoškolske ustanove Fakultet organizacije i informatike Varaždin - Centar Zabok , Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Centar Zabok, Veleučilište Hrvatsko zagorje  Krapina, Viša zdravstvena škola Pregrada
 
 
 
GOSPODARSTVO
BDP po stanovniku (PPP, 2009.)*** 6.246 EUR
Zaposlenost 2012. godine 25.759 (Povećanje od  1,22% u odnosu na 2006. godinu)
Zaposlenost prema sektorima
(4 glavne djelatnosti prema broju zaposlenih u pravnim osobama)
 
 
Prerađivačka industrija – 33,72%
Trgovina – 12,25%
Zdravstvo -  11,01%
Građevinarstvo – 9,84%
Nezaposlenost (rujan 2010.) 6.898
Stopa nezaposlenosti (2012.) prema HZZ PS Krapina 21,50%
Prosječna mjesečna plaća (2009.) 3.890,00 kuna
Najvažniji gospodarski sektori Prerađivačka industrija – 40,33%
(2009., % prihoda KZŽ-a) Trgovina – 25,08%
  Građevinarstvo – 15,63%
  Prijevoz – 4,23%
   
Turizam – kapaciteti (2012.)  2.014 postelja
  Vjerski turizam, toplički turizam, seoski turizam, kulturni turizam, zdravstveni turizam
 
INFRASTRUKTURA (2008.)
Vodoopskrba 75%
Odvodnja otpadnih voda 21%
Organizirano prikupljanje otpada 80%
Prosječan broj priključaka plina na 100 stanovnika 23
Dužina željezničkih pruga 104,2 km
Dužina mreže cestovnih prometnica  

* Podaci Državnog zavoda za statistiku, Statistički ljetopis 2008. godine, teritorijalni ustroj prema stanju 31. prosinca 2007. godine

** Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Izvješće o stanju u prostoru

*** Državni zavod za statistiku, Priopćenje broj 12.1.2., Zagreb, 11. veljače 2011.