Preskoči na sadržaj

Javna nabava

Sukob interesa

Izjava o postojanju sukoba interesa

Planovi nabave

Treća izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu
Plan nabave za 2023. godinu
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu
Plan nabave za 2022. godinz
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
Peta izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Četvrta izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Treća izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2018. godinu

Registar ugovora

Registar ugovora 2018. godina
Registar ugovora 2019. godina
Registar ugovora 2020. godina
Registar ugovora 2021. godina

Jednostavna nabava

Pravilnik o postupcima jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Planovi nabave

Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu
Plan nabave za 2023. godinu
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu
Plan nabave za 2022. godinu
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
Peta izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Četvrta izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Treća izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu
Projekt Enter: Odluka o poništenju postupka
Projekt Enter: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Plan nabave za 2019. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2018. godinu

Registar ugovora

Registar ugovora 2018. godina
Registar ugovora 2019. godina
Registar ugovora 2020. godina
Registar ugovora 2021. godina

Postupci jednostavne nabave

Projekt Ride&Bike II: Poziv na dostavu ponude
Projekt Ride&Bike II: Ponudbeni list
Projekt Ride&Bike II: Troškovnik
Projekt Ride&Bike II: Specifikacije i opis usluge
Projekt Ride&Bike II: Pitanja i odgovori 1
Projekt Ride&Bike II: Pitanja i odgovori 2
Projekt CRO- SI- SAFE: Poziv na dostavu ponude
Projekt CRO- SI- SAFE: Opis predmeta nabave
Projekt CRO- SI- SAFE: Ponudbeni list
Projekt CRO- SI- SAFE: Troškovnik
Odluka o poništenju jednostavne nabave - Zajednička studija CRO-SI-SAFE
CRO-SI-SAFE Poziv na dostavu ponude_stud. put PGŽ
CRO-SI-SAFE Opis predmeta nabave_stud. put PGŽ
CRO-SI-SAFE Ponudbeni list_stud. put PGŽ
CRO-SI-SAFE Troškovnik_stud. put PGŽ
CRO-SI-SAFE Odluka o odabiru_stud. put PGŽ
CRO-SI-SAFE Zapisnik o pregledu ponuda_stud. put PGŽ
CRO-SI-SAFE Poziv na dostavu ponude_stud. put Austrija
CRO-SI-SAFE Opis predmeta nabave_stud. put Austrija
CRO-SI-SAFE Ponudbeni list_stud. put Austrija
CRO-SI-SAFE Troškovnik_stud. put Austrija
CRO- SI- SAFE: Poziv na dostavu ponude- promotivni materijal- Jednokratna maska za oživljavanje na privjesku
CRO- SI- SAFE: Opis predmeta nabave promotivnog materijala- Jednokratna maska za oživljavanje na privjesku
CRO- SI- SAFE: Ponudbeni list- Jednokratna maska za oživljavanje na privjesku
CRO- SI- SAFE: Troškovnik- Jednokratna maska za oživljavanje na privjesku
CRO- SI- SAFE: Poziv na dostavu ponude- promotivni materijal- Gumirani privjesak sa likom policajca sa 2D efektom
CRO- SI- SAFE: Opis predmeta nabave promotivnog materijala- Gumirani privjesak sa likom policajca sa 2D efektom
CRO- SI- SAFE: Ponudbeni list- Gumirani privjesak sa likom policajca sa 2D efektom
CRO- SI- SAFE: Troškovnik- Gumirani privjesak sa likom policajca sa 2D efektom
CRO- SI- SAFE: Poziv na dostavu ponude- promotivni materijal- Majica s kapuljačom i majica kratkih rukava sa tiskom
CRO- SI- SAFE: Opis predmeta nabave promotivnog materijala-Majica s kapuljačom i majica kratkih rukava sa tiskom
CRO- SI- SAFE: Ponudbeni list- Majica s kapuljačom i majica kratkih rukava sa tiskom
CRO- SI- SAFE: Troškovnik- Majica s kapuljačom i majica kratkih rukava sa tiskom
CRO- SI- SAFE: Poziv na dostavu ponude- Edukacija na temu Krizno komuniciranje
CRO- SI- SAFE: Opis predmeta nabave
CRO- SI- SAFE: Ponudbeni list
CRO- SI- SAFE: Troškovnik
CRO- SI- SAFE: Poziv na dostavu ponude- Edukacija na temu Krizni menadžment
CRO- SI- SAFE: Opis predmeta nabave
CRO- SI- SAFE: Ponudbeni list
CRO- SI- SAFE: Troškovnik
CRO- SI- SAFE: Pitanja i odgovori- Promotivni materijal- majica s kapuljačom i majica kratkih rukava sa tiskom
CRO- SI- SAFE: Promotivni materijal- majica s kapuljačom i majica kratkih rukava sa tiskom- Logo programa INTERREG u vektorskom formatu
CRO- SI- SAFE: Promotivni materijal- majica s kapuljačom i majica kratkih rukava sa tiskom- Logo projekta CRO- SI- SAFE u vektorskom formatu
CRO- SI- SAFE: Pitanja i odgovori- Promotivni materijal- Gumirani privjesak sa likom policajca sa 2D efektom
CRO- SI- SAFE: Promotivni materijal- Gumirani privjesak sa likom policajca sa 2D efektom- Obavijest o prođuženju roka na dostavu ponude
CRO- SI- SAFE: Pitanja i odgovori- Edukacija na temu Krizno komuniciranje
CRO-SI-SAFE Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Promotivni-majice s tiskom
CRO-SI-SAFE Odluka o odabiru Promotivni_majice s tiskom
CRO- SI- SAFE: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Promotivni materijal- Gumirani privjesak policajac
CRO-SI-SAFE Odluka o odabiru Promotivni - gumirani privjesak policajac
CRO- SI- SAFE: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Promotivni materijal- jednokratna maska na privjesku
CRO-SI-SAFE Odluka o odabiru Promotivni - jednokratna maska na privjesku
CRO-SI-SAFE Poziv na dostavu ponude - Studijsko putovanje
CRO-SI-SAFE Opis predmeta nabave - studijsko putovanje
CRO-SI-SAFE Ponudbeni list - studijsko putovanje
CRO-SI-SAFE Troškovnik - studijsko putovanje
CRO-SI-SAFE Poziv na dostavu ponude - Tehnike spašavanja s visina i iz dubina te ruševina u vatrogastvu
CRO-SI-SAFE Opis predmeta nabave - Tehnike spašavanja s visina i iz dubina te ruševina u vatrogastvu
CRO-SI-SAFE Ponudbeni list - Tehnike spašavanja s visina i iz dubina te ruševina u vatrogastvu
CRO-SI-SAFE Troškovnik - Tehnike spašavanja s visina i iz dubina te ruševina u vatrogastvu
CRO-SI-SAFE Odluka o odabiru Edukacija na temu Krizno komuniciranje
CRO-SI-SAFE Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - Edukacija na temu krizno komuniciranje
CRO-SI-SAFE Odluka o odabiru Edukacija na temu Krizni menadžment
CRO-SI-SAFE Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Edukacija na temu Krizni menadžment
CRO-SI-SAFE Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Edukacija na temu spašavanja s visina i iz dubina te ruševina u vatrogastvu
CRO-SI-SAFE Odluka o odabiru Edukacija na temu spašavanja s visina i iz dubina te ruševina u vatrogastvu
CRO-SI-SAFE Poziv na dostavu ponuda Promotivni materijali
CRO-SI-SAFE Poziv na dostavu ponuda Promotivni materijali - Opis predmeta nabave
CRO-SI-SAFE Poziv na dostavu ponuda Promotivni materijali - Ponudbeni list
CRO-SI-SAFE Poziv na dostavu ponuda Promotivni materijali - Troškovnik
CRO-SI-SAFE Odgovor na upit GS_promomaterijali
Poziv na dostavu ponude - Nabava motornog vozila putem operativnog leasinga
Poziv na dostavu ponude - prilog I. Nabava motornog vozila putem operativnog leasinga
Poziv na dostavu ponude - prilog II. Nabava motornog vozila putem operativnog leasinga
Poziv na dostavu ponude - prilog III. Nabava motornog vozila putem operativnog leasinga
Poziv na dostavu ponude - prilog IV. Nabava motornog vozila putem operativnog leasinga
Treća izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu

Planovi i izvješća

Financijsko poslovanje 2018

Financijski plan za 2018. godinu
Financijski izvještaj 01.01.2018.- 30.06.2018. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2018.- 30.06.2018. godine
Financijski izvještaj 01.01.2018.- 30.09.2018. godine
Financijski izvještaj 01.01.2018.- 31.12.2018. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2018.- 31.12.2018. godine
Tablice uz bilješke 01.01.2018.- 31.12.2018. godine

Projektne aktivnosti 2018

Izvješće o radu 2018.
Plan rada 2018.

Financijsko poslovanje 2019

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Financijski plan za 2019. godinu
Financijski izvještaj 01.01.2019.- 31.03.2019. godine
Financijski izvještaj 01.01.2019.- 30.06.2019. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2019.- 30.06.2019. godine
Financijski izvještaj 01.01.2019.- 30.09.2019. godine
Prva izmjena financijskog plana za 2019. godinu
Financijski izvještaj 01.01.2019.- 31.12.2019. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2019.- 31.12.2019.
Tablice uz bilješke 01.01.2019.- 31.12.2019.

Projektne aktivnosti 2019

Izvješće o radu 2019
Izvješće o zapošljavanju 2019
Izvješće o realiziranim edukativnim aktivnostima 2019

Projektne aktivnosti 2020.

Plan rada 2020.
Plan zapošljavanja 2020. godina
Plan edukacija 2020. godina
Financijski plan 2020. godina
Izvješće o radu, zapošljavanju i edukacijama za 2020. godinu

Financijsko poslovanje 2020.

Financijski plan 2020, godina
Financijski izvještaj 01.01.2020.- 31.03.2020.
Prva izmjena financijskog plana za 2020. godinu
Financijski izvještaji 01.01.2020.-30.06.2020. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2020.- 30.06.2020. godine
Ispravak financijskog izvještaja 01.01.2020.- 30.06.2020. godine
Ispravak bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2020.- 30.06.2020. godine
Financijski izvještaj 01.01.2020.- 30.09.2020. godine
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.07.2020.- 30.09.2020. godine
Druga izmjena financijskog plana za 2020. godinu
Financijski izvještaj 01.01.2020.-31.12.2020. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2020.- 31.12.2020. godine
Tablice uz bilješke 01.01.2020.- 31.12.2020. godine
Realizacija financijskog plana za 2020. godinu

Financijsko poslovanje 2021.

Financijski plan 2021. godina- Opći dio
Financijski plan 2021. godina- Posebni dio
Financijski izvještaj 01.01.2021. - 31.03.2021. godine
Prva izmjena financijskog plana za 2021. godinu
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.01.2021.- 31.03.2021. godine
Financijski izvještaj 01.01.2021.- 30.06.2021. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2021.- 30.06.2021.
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.04.2021.- 30.06.2021. godine
Financijski izvještaj 01.01.2021.- 30.09.2021. godine
Druga izmjena financijskog plana za 2021. godinu
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.07.2021.- 30.09.2021. godine
Financijski izvještaj 01.01.2021.- 31.12.2021. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2021.- 31.12.2021. godine
Tablice uz bilješke 01.01.2021.- 31.12.2021. godine
Realizacija financijskog plana za 2021. godinu

Projektne aktivnosti 2021.

Plan rada 2021.
Plan zapošljavanja 2021. godina
Plan edukacija 2021. godina
Izvješće o radu, zapošljavanju i edukacijama za 2021. godinu

Projektne aktivnosti 2022.

Plan rada 2022. godina
Plan zapošljavanja 2022. godina
Plan edukacija 2022. godina
Izvješće o radu, zapošljavanju i edukacijama za 2022. godinu

Financijsko poslovanje 2022.

Financijski plan 2022. godina- Opći dio
Financijski plan 2022. godina- Posebni dio
Financijski izvještaj 01.01.2022.- 31.03.2022. godine
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.01.2022.- 31.03.2022. godine
Financijski izvještaj 01.01.2022.- 30.06.2022. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2022.- 30.06.2022. godine
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.04.2022.- 30.06.2022. godine
Financijski izvještaj 01.01.2022.- 30.09.2022. godine
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.01.2022.- 30.09.2022. godine
Financijski izvještaj 01.01.2022.- 31.12.2022. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2022.- 31.12.2022. godine
Tablice uz bilješke 01.01.2022.- 31.12.2022. godine
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.01.2022.- 31.12.2022. godine
Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciju RKPFI

Financijsko poslovanje 2023.

Financijski plan 2023. godina- Opći dio
Financijski plan 2023. godina- Posebni dio
Financijski izvještaj 01.01.2023.- 31.03.2023. godine
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.01.2023.- 31.03.2023. godine
Financijski izvještaj 01.01.2023.- 30.06.2023. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2023.- 30.06.2023. godine
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.04.2023.- 30.06.2023. godine
Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana 01.01.2023.- 30.06.2023.

Projektne aktivnosti 2023.

Plan rada 2023. godina
Plan zapošljavanja 2023. godina
Plan edukacija 2023. godina

Akti

Statut

Statut
Statut - izmjene

Strateški plan

Strateški plan do 2020. godine
Strateški plan do 2027. godine

Pravilnik o radu, naknadama i plaćama

Pravilnik o radu, plaćama i naknadama

Etički kodeks

Etički kodeks

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravo na pristup informacija

Zakon o pravu na pristup informacijama
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Obrazac: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Upitnik za samoprocjenu Tijela javne vlasti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o obrazovanju i osposobljavanju za rad

Pravilnik o obrazovanju i osposobljavanju za rad
I. izmjena pravilnika o obrazovanju i osposobljavanju za rad

Pravilnik o provedbi natječaja za zapošljavanje

Pravilnik o provedbi natječaja za zapošljavanje

Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda ZARA-e

Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda ZARA-e

Politika kvalitete

Politika kvalitete i društvene odgovornosti

Plan rodne ravnopravnosti Zagorske rodne ravnopravnosti

Plan Rodne ravnopravnosti Zagorske razvojne agencije 2022.- 2026.

Upravno vijeće

Poslovnik

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije
I. Izmjena Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije

Sjednice

50. sjednica Upravnog vijeća - zaključak
50. sjednica Upravnog vijeća - zaključak
50. sjednica Upravnog vijeća - zaključak
50. sjednica Upravnog vijeća - poziv
49. sjednica Upravnog vijeća - zapisnik
49. sjednica Upravnog vijeća - pravilnik o radu
49. sjednica Upravnog vijeća - odluka
49. sjednica Upravnog vijeća - poziv
48. sjednica Upravnog vijeća - zapisnik
48. sjednica Upravnog vijeća - suglasnost
48. sjednica Upravnog vijeća - Odluka
48. sjednica Upravnog vijeća - poziv
47. sjednica Upravnog vijeća - zapisnik
47. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak o 1. izmjeni financijskog plana
47. sjednica Upravnog vijeća - poziv
46. sjednica Upravnog vijeća - zapisnik
46. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak o usvajanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika Zagorske razvojne agencije
46. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak o usvajanju prijedloga 1. izmjene financijskog plana Zagorske razvojne agencije za 2023. godinu
46. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
45. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
45. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu
45. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana
45. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja
45. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
44. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
44. sjednica Upravnog vijeća - Plan edukacija 2023
44. sjednica Upravnog vijeća - Plan zapošljavanja 2023
44. sjednica Upravnog vijeća - Plan rada 2023
44. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak Plan rada
44. sjednica Upravnog vijeća - poziv
43. sjednica Upravnog vijeća - zapisnik
43. sjednica Upravnog vijeća - zaključak 2. izmjene Financijskog plana
43. sjednica Upravnog vijeća - poziv
42. sjednica Upravnog vijeća - zapisnik
42. sjednica Upravnog vijeća - Odluka o visini osnovice
42. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak usvajanja Financijskog plana
42. sjednica Upravnog vijeća - poziv
41. sjednica Upravnog vijeća - zapisnik
41. sjednica Upravnog vijeća - Odluka potpisivanje Ugovora za stanove
41. sjednica Upravnog vijeća - Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda ZARA-e
41. sjednica Upravnog vijeća - Izmjena i dopuna Statuta
41. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak_ usvajanje izvještaja o izvršenju financijskog plana izvršenju
41. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak_usvajanje financijskog izvještaja
41. sjednica Upravnog vijeća - Financijski izvještaj
41. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak_usvajanje Polugodišnje izvješće o radu
41. sjednica Upravnog vijeća - Polugodišnje izvješće o radu
41. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
40. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
40. sjednica- Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje višeg savjetnika
40. sjednica- Zaključak 1. izmjena financijskog plana
40. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
39. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
39. sjednica-Odluka o imenovanju ravnateljice ZARA-e
39. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
38. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
38. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak KZŽ - ZARA
38. sjednica Upravnog vijeća - Odluka - Natječaj za imenovanje ravnatelja Zagorske razvojne agencije
38. sjednica Upravnog vijeća - odluka - Suglasnost UV
38. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
37. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
37. sjednica Upravnog vijeća - Odluka o visini osnovice za obračun plaće
37. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
36. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
36. sjednica Upravnog vijeća - Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje
36. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak - izvještaj o izvršenju financijskog plana
36. sjednica Upravnog vijeća - Odluka - usvajanje izvještaja
36. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
35. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
35. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak - Izvješće o radu
35. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
34 sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
34 sjednica Upravnog vijeća - Odluka zapošljavanje
34 sjednica Upravnog vijeća - Poziv
33. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
33. sjednica Upravnog vijeća - Plan edukacija 2022
33. sjednica Upravnog vijeća - Plan zapošljavanja 2022
33. sjednica Upravnog vijeća - Plan rada 2022
33. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak - Plan rada
33. sjednica Upravnog vijeća - Odluka Revolving kredit
33. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
32. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
32. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
31. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
31. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak - Pravilnik zapošljavanje
31. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak - Unutarnje ustrojstvo
31. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak - Pravilnik o mentorstvu
31. sjednica Upravnog vijeća - Zaključak - Izmjena financijskog plana
31. sjednica Upravnog vijeća - Odluka o zapošljavanju
31. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
30. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
30. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
29. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
29. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
28. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
28. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
27. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
27. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
26. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
26. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
25. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
25. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
24. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
24. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
23. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
23. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
22. sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik
22. sjednica Upravnog vijeća - Poziv
21. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
21. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
20. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
20. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
19. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
19. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
18. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
18. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
17. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
17. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
16. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
16. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
15. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
15. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
14. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
14. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
13. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
13. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
12. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
12. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
11. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
11. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
10. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
10. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
9. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
9. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
8. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
8. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
7. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
7. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
6. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
6. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
5. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
5. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
4. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
4. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
3. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
3. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
2. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
2. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
1. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
1. sjednica Upravnog vijeća- Poziv