RACIONALNO I TRANSPARENTNO UPRAVLJAMO POSLOVANJEM

DOKUMENTI

„Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu“.
31.01.2024.
Politika kvalitete i društvene odgovornosti
08.11.2023.
Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda ZARA-e
08.11.2023.
Pravilnik o provedbi natječaja za zapošljavanje
08.11.2023.
Pravilnik o obrazovanju i osposobljavanju za rad
08.11.2023.
I. izmjena pravilnika o obrazovanju i osposobljavanju za rad
08.11.2023.
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
08.11.2023.
Plan Rodne ravnopravnosti Zagorske razvojne agencije 2022.- 2026.
07.11.2023.
Zakon o pravu na pristup informacijama
07.11.2023.
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
07.11.2023.
Skip to content