RACIONALNO I TRANSPARENTNO UPRAVLJAMO POSLOVANJEM

DOKUMENTI

Izjava o postojanju sukoba interesa
24.04.2024.
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2024. godinu
25.03.2024.
Plan nabave za 2024. godinu
25.01.2024.
Treća izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu
07.11.2023.
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu
07.11.2023.
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2023. godinu
07.11.2023.
Plan nabave za 2023. godinu
07.11.2023.
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu
07.11.2023.
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2022. godinu
07.11.2023.
Plan nabave za 2022. godinu
07.11.2023.
Skip to content