Postavljamo dugoročne ciljeve i tražimo kreativna rješenja za društvene izazove

Strateško planiranje

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu
27.05.2024.
Prilog 1. Predložak za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja KZŽ
27.05.2024.
Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021. – 2027. za 2023. godinu
27.05.2024.
Izvješće o provedbi Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. za 2022. godinu
16.11.2023.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi PR KZŽ za 2022. godinu
16.11.2023.
Prilog 1. Predložak za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. za 2022. godinu
16.11.2023.
Skip to content