Postavljamo dugoročne ciljeve i tražimo kreativna rješenja za društvene izazove

Strateško planiranje

Odluka o donošenju Komunikacijske strategija i Komunikacijskog akcijskog plana za potrebe izrade MPGR KZŽ do 2027. godine
16.11.2023.
Odluka o osnivanju i imenovanja članova Radne skupine za izradu MPGR KZŽ za razdoblje do 2027.
16.11.2023.
Odluka o osnivanju i imenovanju tima za strateško planiranje izrade MPGR KZŽ za razdoblje do 2027.
16.11.2023.
Odluka o izradi MPGR KZŽ za razdoblje do 2027.
16.11.2023.
Skip to content