Postavljamo dugoročne ciljeve i tražimo kreativna rješenja za društvene izazove

Strateško planiranje

Izmjene i dopune_Prilog 1. Predložak za provedbeni program KZŽ
16.11.2023.
Izmjene i dopune_Provedbeni program Krapinsko-zagorske županije 2022.-2025.
16.11.2023.
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Provedbenog programa KZŽ za razdoblje 2022.-2025. godine
16.11.2023.
Odluka o donošenju Provedbenog programa KZŽ za razdoblje 2022.-2025.
16.11.2023.
Prilog 1. Predložak za provedbeni program KZŽ
16.11.2023.
Provedbeni program KZŽ za razdoblje 2022.-2025.
16.11.2023.
Skip to content