Postavljamo dugoročne ciljeve i tražimo kreativna rješenja za društvene izazove

Strateško planiranje

Informativna brošura o provedbenim programima
16.11.2023.
Skip to content