Preskoči na sadržaj

Otvoren poziv: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području KZŽ

Tekst natječaja

Otvoren je poziv: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije.

 

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa.
Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Krapinsko-zagorske županije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 4.880.000,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske. 
Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova. 

 

Prihvatljive aktivnosti:

  • 1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
  • 2. Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  • 3. Grupa 3.: Izvedba radova
  • 4. Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija.

 

Postupak prijave
Projektni prijedlog podnosi se Krapinsko-zagorskoj županiji preporučenom poštom ili putem pisarnice (Magistratska 1, 49000 Krapina) unutar roka određenog ovim Pozivom.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.


Vrsta poziva
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31. siječnja 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
Poziv se zatvara u trenutku iscrpljenja financijske alokacije Poziva.


Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objavljivati na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.kzz.hr u segmentu “Pitanja i odgovori” svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@kzz.hr
U svrhu osiguranja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacije, aktivnosti i troškova u odnosu na projektni prijedlog.

Više informacija potražite na: stranici ESI fondova. 

Prihvatljivi prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu