Preskoči na sadržaj

Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje (EnU-1/23)

Tekst natječaja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje (u daljnjem tekstu: Poziv). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju (u daljnjem tekstu: punionice) na parkiralištima zgrada javnog sektora, sukladno Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva („Narodne novine“ broj 120/16 i 63/22) i Tehničkim uvjetima (Prilog 1. Poziva).

Cilj Poziva je razvoj održivog prometnog sustava, uz minimalne negativne učinke po okoliš i društvo te osiguranje interoperabilnosti s državama u okruženju i državama članicama Europske unije. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva postaviti minimalno 100 punionica.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR.

Prijava na Poziv podnosi se dostavom obvezne dokumentacije iz točke VI. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) u zatvorenoj omotnici:

  • preporučenom poštom s povratnicom
  • na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
  • s naznakom Poziv EnU-1/23 – prijava, dostavlja se
  • s navedenim nazivom i adresom podnositelja prijave

Podnošenje prijava na Poziv započinje 21. lipnja 2023. godine od 9:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Više informacija OVDJE.