Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Europa za građane 2020

Hrvatska
01.09.2020. 23:59

Tekst natječaja

Europska komisija objavila je natječaj za sredstva iz programa Europa za građane za godinu 2020. Opći ciljevi su pridonijeti da građani razumiju Uniju, njezinu povijest i različitost te promicati europsko građanstvo i unaprijediti građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije. Posebni ciljevi su (1) podizanje svijesti u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i vrijednosti Unije te ciljeva s obzirom na promicanje mira, vrijednosti Unije i dobrobiti njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža i (2) poticanje sudjelovanja građana u demokratskim i građanskim inicijativama na razini Unije i jačanje njihova razumijevanja postupka donošenja politika u Uniji i promicanjem prilika za društveni i međukulturni angažman i volontiranje na razini Unije. Opća obilježja programa su ravnopravan pristup programu, uključivanje i transnacionalnih i lokalnih tema, međukulturni dijalog, volontiranje te solidarnost.

Konkretno, prijave su moguće za Potprogram 2: Demokratski angažman i sudjelovanje u građanskim inicijativama. Rok za prijavu je 1.9.2020., a mjere su sljedeće:

• Bratimljenje gradova

  • projekti moraju početi između 01.02.2021.-31.10.2021.
  • ukupni proračun 4,8 mil. EUR
  • Cilj: poduprijeti projekte koji okupljaju mnogo gradova partnera na manifestaciji bratimljena gradova i bave se pitanjima koja su u skladu s ciljevima Programa, uzimajući u obzir višegodišnje prioritete.
  • Maksimalno trajanje projekta: 21 dan (najdulje trajanje događaja bratimljenja gradova)
  • Promicati sudjelovanje građana u postupku donošenja politika i razvijati mogućnosti za društveni angažman i volontiranje na razini Unije
  • Prijavitelji: gradovi/općine, ostale razine lokalne uprave, odbori za bratimljenje koji predstavljaju tijela lokalne uprave, neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave
  • Općine iz najmanje dvije prihvatljive zemlje, od kojih je najmanje jedna država članica EU
  • Broj sudionika: 25 pozvanih sudionika (gostujuća izaslanstva partnera iz prihvatljivih zemalja)
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava – 25.000,00 EUR

• Mreže gradova

  • projekti moraju početi između 01.03.2021.-31.08.2021.
  • ukupni proračun 5,1 mil. EUR
  • Prijavitelji: općine, gradovi i udruženja koji dugoročno surađuju na zajedničkoj temi mogu poželjeti razviti mreže gradova koje će njihovu suradnju učiniti trajnijom, gradovi/općine, odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja lokalnih uprava, neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave
  • Uključiti općine iz najmanje četiri prihvatljive zemlje od kojih su barem dvije države članice EU
  • Objediniti niz aktivnosti od najmanje 4 projektna događaja
  • Utvrditi ciljne skupine za koje su odabrane teme osobito važne i uključiti članove zajednice koji su aktivni u predmetnom području (stručnjaci, lokalna udruženja, građani, skupine građana na koje se tema izravno odnosi..)
  • Uključiti najmanje 30% pozvanih sudionika - gostujuća izaslanstva partnera iz prihvatljivih zemalja
  • Maksimalno trajanje projekta: 24 mjeseci
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 150.000,00 EUR

• Projekti civilnog društva

  • projekti moraju početi između 01.03.2021.-31.08.2021.
  • ukupni proračun 3,9 mil. EUR
  • Cilj: podupiranje projekata koje provode transnacionalna partnerstva koja promiču prilike za solidarnost, društveni angažman i volontiranje na razini Unije
  • Uključiti najmanje dvije od sljedeće tri vrste aktivnosti:
   • promicanje društvenog angažmana i solidarnosti - aktivnosti koje mogu promicati raspravu / kampanje / djelovanja o temama od zajedničkog interesa u širem okviru prava i odgovornosti građana Unije i povezivanja s europskim političkim programom i oblikovanjem politike
   • prikupljanje mišljenja - aktivnosti koje imaju za cilj prikupljanje pojedinačnih mišljenja građana dajući prednost pristupu „odozdo prema gore” (uključujući upotrebu društvenih mreža, mrežnih seminara itd.) te medijsku pismenost
   • volontiranje - aktivnosti kojima se promiče solidarnost među građanima Unije i šire
  • Prijavitelji: neprofitne organizacije (uključujući organizacije civilnog društva), obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije; druge organizacije koje sudjeluju u projektu mogu biti i javna tijela lokalne/regionalne uprave
  • Uključiti organizacije iz najmanje tri prihvatljive zemlje od kojih su barem dvije države članice EU
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 EUR
  • Maksimalno trajanje projekta: 18 mjeseci

Bespovratna sredstva za djelovanje dodjeljuju se projektima s aktivnostima ograničenog trajanja tijekom kojega se provode konkretne aktivnosti. Troškovi osoblja, trošak internih sastanaka, publikacija, informiranja i širenja informacija, putni troškovi povezani s provedbom programa rada, plaćanje najamnina, amortizacija i drugi troškovi neizravno povezani s programom rada organizacije nisu pokriveni ovim pozivom.

Svi podnositelji prijave/partneri moraju biti ili javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnosti. Podnositelji prijava moraju biti iz država članicama EU (+ Albanija, BiH, Sj. Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo). Misija prijavitelja mora biti u skladu s ciljevima programa Europa za građane, potprograma i mjerama prema kojima je predana prijava za projekt. Organizacije koje primaju bespovratna sredstva za bratimljenje u skladu s programom Europa za građane nisu prihvatljive kao vodeći podnositelji prijave za bespovratna sredstva za projekt.

Prijava se vrši preko registracije u bazu sudionika kako bi se dobio identifikacijski kod (PIC) te ispunjavanja prijavnice. Prijava može biti na hrvatskom jeziku.

Dodatne informacije možete pronaći na ovoj poveznici.

Prihvatljivi prijavitelji

Bratimljenje gradova: gradovi/općine, ostale razine lokalne uprave, odbori za bratimljenje koji predstavljaju tijela lokalne uprave, neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave

Mreže gradova: općine, gradovi i udruženja koji dugoročno surađuju na zajedničkoj temi mogu poželjeti razviti mreže gradova koje će njihovu suradnju učiniti trajnijom, gradovi/općine, odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja lokalnih uprava, neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave

Projekti civilnog društva: neprofitne organizacije (uključujući organizacije civilnog društva), obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije; druge organizacije koje sudjeluju u projektu mogu biti i javna tijela lokalne/regionalne uprave