Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Pronađi me! – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

31.12.2020. 23:59

Tekst natječaja

Objavljen je poziv „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (ESF). Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 8.ii.1 (IZM) Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada.

Poziv „Pronađi me!“ ima za cilj provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba (mladih u dobi 15-29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) kako bi im se omogućio pristup tržištu rada te ih se osnažilo za aktivno sudjelovanje na tržištu rada (u skladu s ciljevima Preporuke Vijeća EU o uspostavi Garancije za mlade te Planom implementacije Garancije za mlade 2019.-2020. koji je Vlada RH usvojila u svibnju 2019. godine).

Uzevši u obzir da je od 2014. godine do danas Republika Hrvatska provodila većinom mjere za nezaposlene NEET osobe, odnosno za one mlade koji se prijavljuju u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i aktivno traže posao, potrebno je uložiti dodatne napore za podršku mladim ljudima koji su neaktivni i najudaljeniji od tržišta rada. Stoga je ovaj Poziv usmjeren jačanju mjera informiranja i dosega te snažnijem angažmanu u radu s mladim neregistriranim NEET osobama.

Aktivnostima u okviru ovog Poziva, prvi puta se financiraju takve aktivnosti za mlade neaktivne NEET osobe, kako bi se kroz obuhvatniji pristup olakšao njihov ulazak na tržište rada te potaklo njihovo uključivanje u postojeće mjere koje se nude za mlade ili daljnje obrazovanje i osposobljavanje. Na taj način doprinijet će se povećanju njihove zapošljivosti te unaprjeđenju njihovih vještina, a kako bi postali aktivni sudionici na tržištu rada te pridonijeli razvoju zajednice i gospodarstva na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Natječaj je otvoren do 31.12.2020., mogući prijavitelji su neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj te umjetničke organizacije).

Obavezni partner na projektu je područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ostali partneri na projektu mogu biti udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrazovne ustanove osnovnoškolske i srednjoškolske razine, ustanove za obrazovanje odraslih, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti usmjerenih na mlade i/ili djelatnosti vezane uz aktivnosti posredovanja pri zapošljavanju, zdravstva i/ili socijalne skrbi, lokalne razvojne agencije ili lokalne akcijske grupe.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši može iznositi 2.000.000,00 HRK. Ukupna vrijednost Poziva iznosi 50.000.000,00 HRK. Udio financiranja iznosi 100%.

Opći cilj Poziva je omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Specifični cilj Poziva je provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba (15-29 godina).

Obavijest o informativnim radionicama bit će objavljena u iduća 3 tjedna, a projektne prijave moći će se podnositi od 27.7.2020. u 09:00. Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama ESIF.

Prihvatljivi prijavitelji


  • neprofitne organizacije

  • organizacije civilnog društva