Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Promocija zdravlja i prevencija bolesti faza II

Tekst natječaja

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga za Prevencija zdravlja i bolesti- faza 2.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 10.000.000,00 kuna omogućit će se podizanje svijesti svih građana o važnosti brige za vlastito zdravlje u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa građana Republike Hrvatske. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

Prijavitelji/partneri moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. biti

a) pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

· udruga koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno čl. 13 Zakona o udrugama, Narodne Novine 74/14,70/17 i 98/19) ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu;

· zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno Zakonu o zakladama, Narodne Novine 106/18 i 98/19) ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu;

· ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu;

· jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S).

b) registriran u Republici Hrvatskoj.

2. posjedovati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;

3. nije u postupku pred stečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja; postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;

4. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;

5. nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
- medijske kampanje;
- izrada televizijskih spotova, reklama;
- okrugli stolovi;
- otvoreni dani;
- radionice, seminari, predavanja;
- održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera (koncerti, sportski događaji);
- izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, on line materijali);
- održavanje webinara.

Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični cilj Poziva jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 23.11.2020. godine u 9:00 sati.

Ispunjavanje projektnog prijedloga bit će moguće kroz SF MIS sustav od datuma i vremena mogućnosti podnošenja projektnog prijedloga.

Detaljnije upute možete pronaći na poveznici https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-faza-2/.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji/partneri moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. biti

a) pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

· udruga koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno čl. 13 Zakona o udrugama, Narodne Novine 74/14,70/17 i 98/19) ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu;

· zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno Zakonu o zakladama, Narodne Novine 106/18 i 98/19) ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu;

· ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu;

· jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S).

b) registriran u Republici Hrvatskoj.

2. posjedovati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;

3. nije u postupku pred stečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja; postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;

4. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;

5. nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.