Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo najavu za pozive koji će se financirati u 2021. godini. - prijave se podnose od 15. prosinca 2020.

Tekst natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je najavu za pozive koji će se financirati u 2021. godini.:  Program održivog razvoja lokalne zajednice, Program podrške brdsko-planinskim područjima, Program podrške regionalnom razvoju i Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Pozivi će biti otvoreni od 15. prosinca 2020. godine te će od tog datuma, prihvatljivi podnositelji zahtjeva moći dostavljati zahtjev za financiranje svojih projektnih prijedloga.

 

Najave poziva i dokumentacija za prijavu objavljene su na sljedećoj poveznici https://bit.ly/36BPCZ0  i uključuju sljedeće programe:

1. Program razvoja otoka u 2021. godini odnosi se na unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.  

Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 

2. Program održivog razvoja lokalne zajednice ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva: jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području. 

Ukupna vrijednost programa iznosi: 65.000.000,00 kuna.

 

3. Program podrške brdsko-planinskim područjima ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje

Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja (Narodne novine, br. 24/19).

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva: jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području. 

Ukupna vrijednost programa iznosi: 25.000.000,00 kuna.

 

4. Program podrške regionalnom razvoju za cilj ima jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Programom se potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva: jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja. 

Ukupna vrijednost programa iznosi: 15.000.000,00 kuna.

 

5. Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 

Sredstava Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020 i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP i Kraljevine Norveške.

Za korištenje sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samoupravepravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna vrijednost programa iznosi: 630.000.000,00 kuna

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane i prihvatljive podnositelje da se za besplatnu savjetodavnu pomoć pri pripremi dokumentacije i zahtjeva za financiranje svojih projektnih prijedloga obrate Zagorskoj razvojnoj agenciji.