Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Hrvatska

Tekst natječaja

Objavljen je poziv Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice (UP.04.2.1.11). Vrijednost natječaja je 100.000.000 kn, a financira se iz ESF-a (OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.).

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva.

Partnerstvo je obavezno, a partneri mogu biti udruge; zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica, udruge poslodavaca, sindikati, ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj; nije bitno je li udruga prijavitelj ili partner.

Prijavitelj može dostaviti jedan projektni prijedlog, ali može biti partner u više prijava. Također, isti partner može sudjelovati u više prijava.

Cilj poziva je osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj RH. Specifično, Poziv je usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Također, Poziv je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Potrebno je izabrati najmanje 3 aktivnosti Elementa 1 od navedenih prihvatljivih:

 • organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja108 i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva
 • osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa)
 • organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja
 • jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija
 • osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći109 osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije
 • izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama
 • jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama)
 • sudjelovanje i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija/planova i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini
 • organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini
 • organiziranje malih građanskih akcija kao podrška službama civilne zaštite

Element 2 je izborni, a prihvatljiva aktivnost je razvoj i provedba mentorskih programa za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu (uključujući edukacije i osnaživanje slabije informatički pismenih korisnika za online poslovanje i uspostavljanje home office-a).

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 25. siječnja 2021. godine od 9:00 sati, preko ESIF MIS sustava.

Detalje o skupinama za financiranje (tj. uvjetima za prijavitelje i partnere) i druge dodatne informacije o natječaju možete pronaći na mrežnim stranicama ESIF.

Prihvatljivi prijavitelji


 • neprofitne organizacije

 • organizacije civilnog društva