Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II

22.03.2021.

Tekst natječaja

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.17 „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“

U okviru ovog Poziva financirat će se socijalno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u sektor turizma i ugostiteljstva te jačanje ljudskih kapaciteta u sektoru. Pozivom će se izravno odgovoriti na društvene potrebe osoba s invaliditetom kroz promociju i provedbu obrazovnih programa u sektoru turizma i ugostiteljstva. Korisnici u ovom pozivu bit će ustanove registrirane za obrazovanje odraslih i strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu. Provedbom ovog poziva ciljna skupina osoba s invaliditetom bit će lakše zapošljiva i konkurentnija na tržištu rada, a sektor će se dodatno ojačati kvalitetno osposobljenim ljudskim potencijalom u skladu s potrebama tržišta rada. Također, cilj je unaprijediti stručna i andragoška znanja predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom.

CILJ POZIVA

Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

SPECIFIČNI CILJEVI

1. Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;

2. Poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka u sektoru turizma i ugostiteljstva, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom;

3. Promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI 

 • ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih
 •  strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu

PRIHVATLJIVI PARTNERI

 • strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu
 • udruge koje se bave osobama s invaliditetom
 • ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih
 • poslodavci/gospodarski subjekti
 • regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ustanove koje se bave osobama s invaliditetom

CILJNE SKUPINE

 • nezaposlene osobe s invaliditetom
 • stručnjaci u sektoru turizma i ugostiteljstva: predavači i mentori koji će unaprijediti svoja stručna i andragoška znanja za rad s osobama s invaliditetom u sklopu projekta

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

 • minimalni iznos potpore po projektu iznosi 500.000,00 kn
 • maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 2.500.000,00 kn

TRAJANJE PROJEKTA: od 12 do 20 mjeseci

ROK ZA PRIJAVU: 18. svibnja 2021. godine

Više informacija o pozivu možete vidjeti ovdje.

Prihvatljivi prijavitelji

ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih

strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu