Preskoči na sadržaj

Zagorska razvojna agencija osnovana je 19. travnja 2018. godine od strane Krapinsko-zagorske županije. Temelj za osnivanje razvojne agencije kao javne ustanove pronalazi se u odrednicama Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/2017) i njegovih podzakonskih akata, koji ujedno određuju i djelovanje Zagorske razvojne agencije.

Zagorska razvojna agencija korijene vuče iz 1998. godine kada je u Krapinsko-zagorskoj županiji osnovan prvi centar za poduzetništvo. Nakon dugog razdoblja uspješne poduzetničke priče te prepoznavši nove potrebe u okruženju, 2006. godine Centar za poduzetništvo postaje Zagorska razvojna agencija d.o.o. Fokus razvojne agencije tada je počivao na dva segmenta rasta i razvoja Krapinsko-zagorske županije – potpori poduzetništvu te osmišljavanju i provedbi novih inicijativa javnog sektora. Uvodeći sistematičan pristup planiranju razvoja u Županiji, uz portfolio od preko 100 zadovoljnih i uspješnih klijenata koji stvaraju vrijednost u društvu, u svom 12-godišnjem poslovanju, Zagorska razvojna agencija d.o.o. prerasla je iz društva čija je osnovna djelatnost bila pružanje tehničke i savjetodavne pomoći glede međunarodnih programa i savjetovanja vezanog s upravljanjem, u instituciju koju sadašnji korisnici usluga prepoznaju kao neizostavnog partnera u pokretanju i razradi razvojnih aktivnosti te implementatora inovativnih alata za učinkovito upravljanje razvojnim prilikama.

Svoje poslovanje do 2027. godine, Zagorska razvojna agencija temelji na komplementarnim aktivnostima grupiranim u 4 cilja:

 1. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – STRATEŠKI LABORATORIJ: uspostava održivog sustava strateškog planiranja;
 2. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – PROJEKTNA KLINIKA: priprema projekata u svrhu stvaranja baze kvalitetnih projektnih ideja;
 3. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA: provedba projekata dionika javnog sektora Krapinsko-zagorske županije s ciljem stvaranja konkurentnih javnih usluga i podupirućeg poslovnog okruženja;
 4. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – KREATIVAN PARTNER: uspostava profesionalnog i kreativnog poslovnog okruženja.

Provedbom ovih aktivnosti u skladu s postavljenim institucionalnim okvirom te implementacijom aktivnih komunikacijskih mjera, Zagorska razvojna agencija ostvarit će svoju VIZIJU:

Zagorska razvojna agencija – partner izvrsnosti i kreativnosti koji oblikuje održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije.

U svom poslovanju Zagorska razvojna agencija pruža usluge poštujući visoke standarde poslovne etike, promičući transparentnost u svom poslovanju te potičući razvoj visokog stupnja osobne odgovornosti svakog od djelatnika naspram pružanja društveno korisnih i javnih usluga u Krapinsko- zagorskoj županiji.

Usluge Zagorske razvojne agencije usmjerene su prema sljedećoj skupini dionika (neovisno jesu li klijenti Agencije, partneri u projektima ili krajnji korisnici usluga):

 • Krapinsko-zagorska županija;
 • Javne institucije osnovane od strane Krapinsko-zagorske županije;
 • Jedinice lokalne samouprave;
 • Državna tijela;
 • Obrazovne institucije;
 • Poduzetničke potporne institucije;
 • Organizacije civilnog društva;
 • Lokalne akcijske grupe;
 • Gospodarski sektor;
 • Međunarodna udruženja

Ponosni na jasno definirane vrijednosti koje su ugrađene u sve segmente poslovanja Agencije, ističemo:

 • Društveni utjecaj - vjerujemo da vrijeme koje ulažemo pomažući drugima koristimo kako bismo javni fokus usmjerili na empatiju i međusobno umrežavanje. Podupirući regionalni razvoj Krapinsko-zagorske županije kroz definiranje strateških usmjerenja razvoja i konkretne projekte, doprinosimo širem društvenom utjecaju van zidova naših ureda.
 • Integritet - Uvjereni smo i da je integritet osnovni stup razvoja svakog poduhvata te se stoga svakodnevno rad Zagorske razvojne agencije istinski usklađujemo s potrebama naših klijenata.
 • Uključivost - Snažno vjerujemo u njegovanje uključivog radnog okruženja i zato prihvaćamo i učimo iz različitih perspektiva i iskustava naših kolegica i kolega te prepoznajemo i slavimo naše različitosti, znajući da smo upravo radi njih snažniji.

I zato sada, uz tim kreativnih i inovativnih pojedinaca, koji svojom individualnošću oblikuju jedinstvenu kulturu Zagorske razvojne agencije, stvaramo budućnost Krapinsko-zagorske županije te predvodimo promjene u načinu razmišljanja i poslovanja javnog sektora Županije.

Naš tim

Karolina Barilar
Ravnateljica

00 385 49 373 161 karolina@zara.hr
Ivana Šalković
Zamjenica ravnateljice

00 385 49 373 161 ivana.salkovic@zara.hr
Silvija Anić-Ćurko
Voditeljica ureda

00 385 49 373 161 silvija@zara.hr

Odjel za financije i opće poslove

Gordana Ana Dijaković
Voditeljica odjela

00 385 49 373 161 gordana@zara.hr
Martina Petrović
Savjetnica

00 385 49 373 161 secretary@zara.hr
Suzana Katalenić
Viša stručna suradnica

00 385 49 373 161 suzana@zara.hr

Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte

Tanja Ivek
Viša savjetnica

00 385 49 373 161 tanja@zara.hr
Ivana Cujzek
Voditeljica odjela

00 385 49 373 161 ivana@zara.hr
Silvija Pavić
Savjetnica

00 385 49 373 161 silvija.pavic@zara.hr
Maja Flegar Matečić
Viša savjetnica

00 385 49 373 161 maja@zara.hr
Mirela Behin
Viša stručna suradnica

00 385 49 373 161 mirela@zara.hr
Maja Gredičak
Viša stručna suradnica

00 385 49 373 161 maja.gredicak@zara.hr
Andreja Krklec
Savjetnica

00 385 49 373 161 andreja@zara.hr
Mateja Krznar
Viša stručna suradnica

00 385 49 373 161 mateja@zara.hr
Dubravka Grabušić
Savjetnica

00 385 49 373 161 dubravka@zara.hr
Ivan Sviben
Viši stručni suradnik

00 385 49 373 161 ivan@zara.hr
Dolores Domitrović Miličić
Stručna suradnica

00 385 49 373 161 dolores@zara.hr
Katarina Plancutić
Viša stručna suradnica

00 385 49 373 161 katarina.plancutic@zara.hr
Sandra Putanec
Savjetnica

00 385 49 373 161 sandra@zara.hr
Marina Haramustek
Stručna suradnica

00 0 3 85 49 373 161 marina@zara.hr
Ana Batišta
Stručna suradnica

00 0 3 85 49 373 161 ana@zara.hr

Odjel za upravljanje provedbom, praćenje i vrednovanje projekata

Nadan Plačko
Savjetnik

00 385 49 373 161 nadan@zara.hr