Partner izvrsnosti i kreativnosti koji oblikuje održivi razvoj
Krapinsko-zagorske županije

O NAMA

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Osnovana je 19. travnja 2018. godine od strane Krapinsko-zagorske županije. Temelj za osnivanje razvojne agencije kao javne ustanove pronalazi se u odrednicama Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/2017) i njegovih podzakonskih akata, koji ujedno određuju i djelovanje Zagorske razvojne agencije.

Zagorska razvojna agencija korijene vuče iz 1998. godine kada je u Krapinsko-zagorskoj županiji osnovan prvi centar za poduzetništvo. Nakon dugog razdoblja uspješne poduzetničke priče te prepoznavši nove potrebe u okruženju, 2006. godine Centar za poduzetništvo postaje Zagorska razvojna agencija d.o.o. Fokus razvojne agencije tada je počivao na dva segmenta rasta i razvoja Krapinsko-zagorske županije – potpori poduzetništvu te osmišljavanju i provedbi novih inicijativa javnog sektora. 

Uvodeći sistematičan pristup planiranju razvoja u Županiji, uz portfolio od preko 100 zadovoljnih i uspješnih klijenata koji stvaraju vrijednost u društvu, u svom 12-godišnjem poslovanju, Zagorska razvojna agencija d.o.o. prerasla je iz društva čija je osnovna djelatnost bila pružanje tehničke i savjetodavne pomoći glede međunarodnih programa i savjetovanja vezanog s upravljanjem, u instituciju koju sadašnji korisnici usluga prepoznaju kao neizostavnog partnera u pokretanju i razradi razvojnih aktivnosti te implementatora inovativnih alata za učinkovito upravljanje razvojnim prilikama.

Svoje poslovanje do 2027. godine, Zagorska razvojna agencija temelji na komplementarnim aktivnostima grupiranim u 4 cilja:

1. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – STRATEŠKI LABORATORIJ: uspostava održivog sustava strateškog planiranja;

2. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – PROJEKTNA KLINIKA: priprema projekata u svrhu stvaranja baze kvalitetnih projektnih ideja;

3. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA: provedba projekata dionika javnog sektora Krapinsko-zagorske županije s ciljem stvaranja konkurentnih javnih usluga i podupirućeg poslovnog okruženja;

4. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – KREATIVAN PARTNER: uspostava profesionalnog i kreativnog poslovnog okruženja.

Provedbom ovih aktivnosti u skladu s postavljenim institucionalnim okvirom te implementacijom aktivnih komunikacijskih mjera, Zagorska razvojna agencija ostvarit će svoju VIZIJU:

Zagorska razvojna agencija – partner izvrsnosti i kreativnosti koji oblikuje održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije

U svom poslovanju Zagorska razvojna agencija pruža usluge poštujući visoke standarde poslovne etike, promičući transparentnost u svom poslovanju te potičući razvoj visokog stupnja osobne odgovornosti svakog od djelatnika naspram pružanja društveno korisnih i javnih usluga u Krapinsko- zagorskoj županiji.

Usluge Zagorske razvojne agencije usmjerene su prema sljedećoj skupini dionika (neovisno jesu li klijenti Agencije, partneri u projektima ili krajnji korisnici usluga):

 • Krapinsko-zagorska županija;
 • Javne institucije osnovane od strane Krapinsko-zagorske županije;
 • Jedinice lokalne samouprave;
 • Državna tijela;
 • Obrazovne institucije;
 • Poduzetničke potporne institucije;
 • Organizacije civilnog društva;
 • Lokalne akcijske grupe;
 • Gospodarski sektor;
 • Međunarodna udruženja

Ponosni na jasno definirane vrijednosti koje su ugrađene u sve segmente poslovanja Agencije, ističemo:

 • Društveni utjecaj – vjerujemo da vrijeme koje ulažemo pomažući drugima koristimo kako bismo javni fokus usmjerili na empatiju i međusobno umrežavanje. Podupirući regionalni razvoj Krapinsko-zagorske županije kroz definiranje strateških usmjerenja razvoja i konkretne projekte, doprinosimo širem društvenom utjecaju van zidova naših ureda.
 
 • Integritet – Uvjereni smo i da je integritet osnovni stup razvoja svakog poduhvata te se stoga svakodnevno rad Zagorske razvojne agencije istinski usklađujemo s potrebama naših klijenata.
 
 • Uključivost – Snažno vjerujemo u njegovanje uključivog radnog okruženja i zato prihvaćamo i učimo iz različitih perspektiva i iskustava naših kolegica i kolega te prepoznajemo i slavimo naše različitosti, znajući da smo upravo radi njih snažniji.

I zato sada, uz tim kreativnih i inovativnih pojedinaca, koji svojom individualnošću oblikuju jedinstvenu kulturu Zagorske razvojne agencije, stvaramo budućnost Krapinsko-zagorske županije te predvodimo promjene u načinu razmišljanja i poslovanja javnog sektora Županije.

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Ured ravnatelja

Karolina Barilar
Ravnateljica
Ivana Šalković
Zamjenica ravnateljice
Silvija Anić-Ćurko
Voditeljica ureda

Odjel za financije i opće poslove

Gordana Ana Dijaković
Voditeljica odjela
Martina Petrović
Viša savjetnica
Suzana Katalenić
Viša stručna suradnica

Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte

Ivana Cujzek
Voditeljica odjela
Tanja Ivek
Viša savjetnica
Maja Flegar Matečić
Viša savjetnica
Silvija Grgić
Savjetnica
Dubravka Grabušić
Savjetnica
Sandra Putanec
Savjetnica
Andreja Krklec
Savjetnica
Maja Gredičak
Viša stručna suradnica
Mateja Krznar
Viša stručna suradnica
Ivan Sviben
Viši stručni suradnik
Mirela Behin
Viša stručna suradnica
Ana Batišta
Stručna suradnica
Marina Haramustek
Stručna suradnica
Nadan Plačko
Savjetnik
Skip to content