Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta

11.05.2021.

Tekst natječaja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta.

rnrn

SVRHA POZIVA: Svrha Poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

rnrn

KORISNICI SREDSTAVA: Jedinice lokalne samouprave (JLS)

rnrn

IZNOS POTPORE PO PROJEKTU: najviše do 1.200.000,00 kn, a kriteriji dodjele su sljedeći:

rnrn

  rn

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i u prvoj skupini otoka
 • rn

 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
 • rn

 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH
 • rn

rnrn

UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 21.700.000,00 kn

rnrn

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI SUFINANCIRANJA: Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na:

rnrn

  rn

 • izradu glavnog projekta (uključujući troškovnik radova), ukoliko isti još nije izrađen
 • rn

 • izvođenje radova, nabavu i ugradnju opreme i stručni nadzor građenja reciklažnog dvorišta
 • rn

rnrn

ROK ZA PRIJAVU I DOSTAVU ZAHTJEVA: 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenosti predviđenih sredstava

rnrn

Po ovom Javnom pozivu JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje gradnje reciklažnog dvorišta.

rnrn

Detalje natječaja možete pronaći ovdje.

rn

Prihvatljivi prijavitelji

  rn

 • jedinice lokalne samouprave
 • rn

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

NATJEČAJI
NATJEČAJ za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini

Saznaj više >

Skip to content