Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

18.05.2021.

Tekst natječaja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme.

rnrn

Zakonodavno-regulatornim okvirom vezanim za gospodarenje otpadom u RH nastoji se uspostaviti kvalitetniji sustav gospodarenja otpadom temeljen na sprječavanju nastanka otpada i uspostavi učinkovitog sustava odvojenog sakupljanja otpada koji se odgovarajuće oporabljuje.

rnrn

Predmet ovog javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjeđenje sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

rnrn

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

rnrn

Prihvatljivi korisnici:

rnrn

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave (JLS).

rnrn

Sredstva fonda:

rnrn

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu:

rnrn

1. Do 80 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske.

rnrn

2. Do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje.

rnrn

3. Do 40 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

rnrn

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kuna.

rnrn

Po ovom Javnom pozivu JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje komunalne opreme.

rnrn

Prihvatljivi troškovi:

rnrn

Prihvatljivi i opravdani troškovi su oni koji se odnose na nabavu komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada:

rnrn

  rn

 • Vrtnih i kućnih kompostera,
 • rn

 • Samostojećih (prijenosnih) kompostnih jedinica koje su okolišno neutralne,
 • rn

 • Spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u edukativne svrhe namijenjenih djeci predškolskog i školskog uzrasta,
 • rn

 • Polupodzemnih i podzemnih spremnika (uključujući ugradnju opreme),
 • rn

 • Spremnika i sl. za odvojeno prikupljanje otpada jestivog ulja iz kućanstava,
 • rn

 • Spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, biootpada i reciklabilnog otpada za JLS-ove koji nisu ostvarili sufinanciranje navedene opreme iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem projekta Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada KK.06.3.1.09.0001,
 • rn

 • Ostalih vrsta spremnika koji služe u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.
 • rn

rnrn

Rok za predaju dokumentacije je do 31. prosinca 2021. godine.

rnrn

Detalje o natječaju potražite ovdje.

rn

Prihvatljivi prijavitelji

  rn

 • jedinice lokalne samouprave
 • rn

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

NATJEČAJI
NATJEČAJ za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini

Saznaj više >

Skip to content