Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022.

03.07.2021.

Tekst natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022.

rnrn

Temeljni ciljevi su:

rnrn

  rn

 • razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
 • rn

rnrn

Prihvatljivi prijavitelji su:

rnrn

  rn

 • udruge (koje djeluje u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih, i to u području aktivnosti u kojem prijavljuje projekt, a projekt je u skladu s ciljevima zbog kojih je udruga i osnovana, što je razvidno iz statuta udruge).
 • rn

rnrn

Prihvatljivi izravni troškovi vezani su uz provedbu projekta, primjerice udio/puni iznos u plaći ili naknadi voditelju/izvoditelju projekta, udio/puni iznos u naknadi vanjskim suradnicima (ugovor o djelu, autorski ugovor i slično), putni izdaci za potrebe obavljanja aktivnosti, troškovi nabave didaktičkog materijala, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, publikacije i tiskani materijal, okrugli stolovi, edukacije.

rnrn

Prihvatljivi neizravni troškovi su režijski troškovi, usluge komunikacije, troškovi za uredski materijal, usluge knjigovodstva i bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi promidžbe, reprezentacije te ostali troškovi koji su vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti projekta.

rnrn

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 13.500.000,00 kuna. 

rnrn

  rn

 • najmanji iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 50.000,00 kuna
 • rn

 • najveći iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 150.000,00 kuna.
 • rn

rnrn

Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

rnrn

Rok za prijavu na Natječaj je 3. kolovoza 2021. godine.

rnrn

Potrebnu dokumentaciju i detalje Poziva možete pronaći ovdje.

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

NATJEČAJI
NATJEČAJ za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini

Saznaj više >

Skip to content