4. rok za projekte u području sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje) i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti

16.07.2021.

Tekst natječaja

U sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska objavljen je ciljani 4. rok za dostavu projektnih prijedloga za projekte u području sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje) i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti (Prioritetna os 3, Investicijski prioritet 11).

rnrn

Specifični cilj investicijskog prioriteta 11 Jačanje institucionalnog kapaciteta javnih vlasti i dionika i učinkovita javna uprava kroz promicanje pravne i administrativne suradnje i suradnje između građana i institucija je stvaranje partnerstava između tijela javnih vlasti i dionika za zdrava, sigurna i pristupačna granična područja.

rnrn

Tipovi korisnika koji će se podržati u okviru specifičnog cilja 3.1. – Stvaranje partnerstava između tijela javnih vlasti i dionika za zdrava, sigurna i pristupačna granična područja su:

rnrn

  rn

 • Nacionalna, regionalna i lokalna tijela;
 • rn

 • Neprofitne organizacije osnovane prema javnom ili privatnom pravu – pravne osobe (npr. zdravstveni centri, organizacije socijalne skrbi, nevladine organizacije, centri za starije osobe, regionalne razvojne agencije, socijalna poduzeća, službe spašavanja i organizacije civilne zaštite itd.)
 • rn

rnrn

Vodeća načela: Tijekom postupka odabira, osim kriterija koji se primjenjuju za ocjenjivanje projekta, pod ovim specifičnim ciljem zahtijevat će se sljedeće:

rnrn

  rn

 • Projekti trebaju biti jasno usmjereni prema razvoju održive prekogranične strukture suradnje;
 • rn

 • Svaka prekogranična struktura suradnje mora se odnositi na barem jedno od prioritetnih područja : javno zdravstvo i zdravstvena skrb, službe socijalne skrbi, sigurnost (službe civilne zaštite, hitne službe i službe za spašavanje), prekogranični javni prijevoz i održive usluge za mobilnost.
 • rn

rnrn

Sufinanciranje: samo prihvatljivi troškovi mogu se financirati iz programa, dok sufinanciranje iz EFRR-a može iznositi najviše 85% ukupnih troškova. Najmanje 15% mora svaki projektni / Vodeći partner osigurati iz vlastitih ili drugih privatnih ili javnih izvora.

rnrn

Prijavu mora podnijeti Vodeći partner putem eMS sustava (electronic Monitoring System) – elektroničkog sustava za praćenje.

rnrn

rnInformativne radionice za prijavitelje biti će organizirane u rujnu 2021. godine. Više informacija o održavanju radionice te registraciji biti će dostupno u kolovozu na web stranici programa.

rnrn

Rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru 4. roka istječe 12.10.2021. u 12:00 sati.

rnrn

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga s pripadajućom dokumentacijom pronađite ovdje.

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
NATJEČAJ ZA DONACIJE 2024. GODINE „RTL pomaže djeci”

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024

Saznaj više >

Skip to content