Natječaj za provedbu Tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

17.09.2021.

Tekst natječaja

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla objavljuje 3. natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" iz Lokalne razvojne strategije LAG-a.

rnrn

Predmet natječaja: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Zagorje – Sutla.

rnrn

Svrha natječaja: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

rnrn

Raspoloživa sredstva: 4.153.545,00  HRK

rnrn

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

rnrn

Obuhvat LAG područja (JLS):

rnrn

  rn

 • Općine: Zagorska Sela, Kumrovec, Tuhelj, Kraljevec na Sutli, Desinić, Hum na Sutli, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje
 • rn

 • Gradovi: Klanjec, Pregrada, Zabok
 • rn

rnrn

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sljedećih prihvatljivih projekata:

rnrn

  rn

 • vatrogasni dom
 • rn

 • društveni dom/kulturni centar
 • rn

 • dječje igralište
 • rn

 • sportska građevina
 • rn

 • biciklistička staza i traka (koja nije sastavni dio ceste)
 • rn

 • tematski put i park
 • rn

 • građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
 • rn

 • javna zelena površina (park i slično)
 • rn

 • pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)
 • rn

 • pješačka zona
 • rn

 • tržnica.
 • rn

rnrn

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje održat će se 29. rujna 2021. godine u „Dvorani za sastanke“ (Matije Gupca 53, Zabok – stara zgrada policije, prvi kat) s početkom u 10 sati.

rnrn

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 3 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: lag@zagorje-sutla.eu. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

rnrn

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom počevši od 4. listopada 2021. godine, a najkasnije zaključno do 3. prosinca 2021. godine na adresu:

rnrn

LAG Zagorje-Sutla

rnrn

Zagorska Sela 39 

rnrn

49296 Zagorska Sela

rnrn

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:

rnrn

  rn

 • naziv ovog Natječaja: 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" (21/3.1.1.)
 • rn

 • puni naziv i adresa nositelja projekta
 • rn

 • na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja prijave projekta. Prijave projekata poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.
 • rn

rnrn

Cjelokupnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

rnrn

Za sve ostale informacije i pomoć pri prijavi stojimo na raspolaganju, a kontaktirati možete kolegu Aleksandra Piljeka putem a-mail adrese: aleksandar@zara.hr

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

NATJEČAJI
NATJEČAJ za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini

Saznaj više >

Skip to content