ACF Hrvatska: natječaj za udruge

01.10.2021.

Tekst natječaja

ACF Hrvatska objavljuje natječaj za srednje projekte.

rnrn

Ovim Pozivom bit će podržani projekti u trajanju od 12 do 15 mjeseci čija će provedba utjecati na postizanje dugoročnih pozitivnih društvenih promjena u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda. Svi predloženi projekti moraju doprinositi općem cilju Fonda: Ojačano civilno društvo i aktivno građanstvo te osnažene ranjive skupine i povezanom pokazatelju Broj osoba uključenih u aktivnosti organizacija civilnog društva.

rnrn

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (prema uvjetima navedenima u dokumentu Poziva za prijavu);

rnrn

  rn

 • Grupa 1: Organizacije s prosječnim godišnjim proračunom manjim od ili jednakim 376.650,00 kuna
 • rn

 • Grupa 2: Organizacije s prosječnim godišnjim proračunom jednakim ili većim od 376.650,01 kuna
 • rn

rnrn

Iznos financijske podrške:

rnrn

  rn

 • Grupa 1: 15.000 – 30.000 €
 • rn

 • Grupa 2: 30.001 – 90.000 €
 • rn

rnrn

Najviša stopa bespovratne pomoći: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

rnrn

Trajanje provedbe projekta: 12-15 mjeseci

rnrn

Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga: Postupak prijave je dvostupanjski.

rnrn

  rn

 • Projektni sažetak: 30.11.2021. godine u 12:00 (podne po hrvatskom vremenu)
 • rn

 • Predviđeni rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga: 7.3.2022. (ili mjesec dana nakon što podnositelji prijave dobiju pozivnice za nastavak pripreme i podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga)
 • rn

rnrn

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv.

rnrn

Jedna organizacija može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga u ulozi partnera.

rnrn

Predloženi projekti u okviru ovog Poziva moraju doprinijeti postizanju najmanje jednom od očekivanih učinaka Fonda:

rnrn

  rn

 1. Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
 2. rn

 3. Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju;
 4. rn

 5. Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman
 6. rn

rnrn

i najmanje jednom povezanom pokazatelju učinka.

rnrn

Predloženi projekti moraju uključivati najmanje jednu projektnu aktivnost čija će provedba neposredno doprinijeti postizanju najmanje jednog od očekivanih rezultata Fonda i povezanog/ih pokazatelja u okviru odabranog Učinka.

rnrn

Dodatno, svi predloženi projekti moraju doprinijeti i postizanju Učinka 4. Povećani kapaciteti i održivost civilnog društva (organizacija i sektora). Projekti moraju uključivati aktivnosti usmjerene na jačanja kapaciteta prijavitelja (i partnera, ako je primjenjivo) za uspješnu provedbu predloženog projekta i/ili za ukupni rad i razvoj organizacija kroz obvezno izdvajanje 13% proračuna za provedbu tih aktivnosti.

rnrn

U fokusu ovog Poziva su projektne intervencije koje uključuju razvoj i provedbu postojećih i/ili novih aktivnosti, pristupa i metodologije te postizanje rezultata s naglašenim multiplikacijskim učinkom.

rnrn

Najmanje 50% ukupno dodijeljenih sredstava će biti dodijeljeno organizacijama s nedovoljno razvijenih i depriviranih područja i/ili organizacijama koje rade sa socijalno isključenim i marginaliziranim ciljanim skupinama.

rnrn

Za dodatne informacije i dokumentaciju posjetite ACF Hrvatska stranice ili se možete obratiti nama na zara@zara.hr

rn

Prihvatljivi prijavitelji

– organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini na području Republike Hrvatske

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

Skip to content