MUP natječaj: sigurnost cestovnog prometa

01.10.2021.

Tekst natječaja

MUP objavljuje Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2021. godinu.

rnrn

Predmet ovoga javnog poziva su projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. Planom potreba Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2021. godinu osigurat će se sredstva za projekte sanacije opasnih mjesta, sukladno točki 7.9., Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. – Sigurna infrastruktura.

rnrn

Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe na području Republike Hrvatske, kojima je u djelokrugu rada upravljanje cestovnom infrastrukturom, bilo da se radi o državnim, županijskim, lokalnim ili nerazvrstanim cestama. Prijava mora biti ovjerena te potpisana od strane odgovorne osobe predlagatelja sanacije.

rnrn

Sufinanciranje: najviše 70% ukupnog proračuna projekta, odnosno najviše 700.000 kuna u slučaju da je projekt financijski veći.

rnrn

Prihvatljivi projekti: projekti koji se odnose na poboljšanje prometno tehničkih uvjeta na prometnici, razina prometnog elaborata, odnosno projekti kojima se izravno utječe na sigurnost cestovnog prometa, pješačke staze, prometno-tehnička rješenja u blizini škola, dječjih vrtića, igrališta i slično. Predmet sufinanciranja neće biti usputno rješavanje komunalnih i velikih građevinskih zahvata.

rnrn

Uz prijavu je potrebno priložiti:

rnrn

  rn

 • Dopis nadležne policijske uprave kojim se opisuje i potvrđuje postojanje stvarne ugroze sigurnosti cestovnog prometa uvjetovane aktualnim stanjem cestovne infrastrukture na opasnom mjestu,
 • rn

 • Sažetak projekta sanacije opasnog mjesta (najviše jedna stranica formata A4) i troškovnik ovjeren od strane ovlaštenog projektanta;
 • rn

 • Jamstvo prijavitelja da ne postoje imovinsko-pravne prepreke za sanaciju,
 • rn

 • Jamstvo osiguranja minimalno 30% od troškovnikom predviđenih financijskih sredstava (s PDV-om), od strane prijavitelja projekta, odnosno ukupna razlika potrebnih sredstava ukoliko je projekt veći od 1.000.000 kuna;
 • rn

 • Jamstvo realizacije sanacije tijekom 12 mjeseci od dana potpisivanja sporazuma,
 • rn

 • Točan iznos financijskih sredstava (s PDV-om) koji se traži od Nacionalnog plana, maksimalno 700.000 kuna s PDV-om.     
 • rn

rnrn

Prijava koja ne zadovolji uvjete navedene u točki III. ovog Poziva neće se razmatrati.

rnrn

Način prijave: predlagatelji trebaju dostaviti potpisanu i ovjerenu prijavu sa svim prilozima u jednom (1) primjerku na adresu: MUP RH, Ilica 335, Zagreb, s naznakom „Za sanaciju opasnih mjesta kroz Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.“, najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava.

rnrn

Rok za dostavu prijava je 20.10.2021. Odluka o raspodjeli sredstava će biti donešena u roku od 45 dana nakon zatvaranja javnog poziva.

rnrn

Za dodatne informacije posjetite stranice MUP-a, ili se možete obratiti nama na zara@zara.hr

rn

Prihvatljivi prijavitelji

– pravne osobe na području Republike Hrvatske, kojima je u djelokrugu rada upravljanje cestovnom infrastrukturom

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

NATJEČAJI
NATJEČAJ za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini

Saznaj više >

Skip to content