Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva

14.12.2021.

Tekst natječaja

Otvoren je Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva.

rnrn

Predmet Poziva je sufinanciranje troškova ulaganja u nabavu novih vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva (električna energija, vodik i hibridni pogon) za prikupljanje i prijevoz komunalnog otpada, a s ciljem povećanja zaštite okoliša na razinu koja premašuje norme Unije odnosno povećanja razine zaštite okoliša u nedostatku normi Unije. Provedbom projekata se očekuje smanjenje emisije CO2 i korak prema transformaciji komunalnih poduzeća u Hrvatskoj prema klimatskoj neutralnosti voznog parka, što je u skladu s planom Europske unije Fit for 55, koji za cilj ima smanjenje C02 za 55 % u odnosu na 1990. godinu.

rnrn

Vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

rnrn

  rn

 • vozila kategorija N1, N2, N3 na električni pogon, hibridni pogon ili pogon na vodik,
 • rn

 • radni strojevi – čistilice na električni pogon,
 • rn

 • plovila na električni i hibridni pogon.
 • rn

rnrn

 

rnrn

Bespovratna sredstva (subvencije) dodjeljuje se putem dva modela, od kojih prijavitelj odabire isključivo jedan model po kojem podnosi prijavu i to:

rnrn

  rn

 • MODEL A – prema ovom modelu koriste se bespovratna sredstva sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpore male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom modelu najviše do 1.500.000,00 kn, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava 
 • rn

 • MODEL B – prema ovom modelu koriste se bespovratna sredstva sukladno Programu dodjele državnih potpora za povećanje zaštite okoliša
 • rn

rnrn

 

rnrn

Rok za dostavu zahtjeva na Poziv za neposredno sufinanciranje je 31. prosinca 2021. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi, o čemu će Fond objaviti obavijest na svojoj mrežnoj stranici, gdje možete potražiti sve potrebne informacije o Pozivu: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=171  

rn

Prihvatljivi prijavitelji

Korisnici sredstava su poduzetnici davatelji usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), i to:

rnrn

  rn

 • 1. trgovačko društvo, koje osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice odnosno udjeli jedne ili nekoliko jedinica lokalne samouprave, temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili
 • rn

 • 2. pravna ili fizička osoba – obrtnik temeljem koncesije dodijeljene odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
 • rn

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

NATJEČAJI
NATJEČAJ za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini

Saznaj više >

Skip to content