POZIVI ZA POTRESE OD 28.12.2020. – Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području ZDRAVSTVA

10.01.2022.

Tekst natječaja

 

rnrn

Otvoren je Poziv: Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

rnrn

Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine. Poziv se financira sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije. 

rnrn

 

rnrn

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

rnrn

  rn

 • Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
 • rn

 • Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
 • rn

 • Grupa 3.: Izvedba radova
 • rn

 • Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija
 • rn

 • Grupa 5.: Promidžba i vidljivost
 • rn

rnrn

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 290.000.000,00 HRK.

rnrn

 

rnrn

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 1. svibnja 2022. godine, ovisno što nastupa ranije.

rnrn

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu zdravstva, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte,  predajom u pisarnicu tijela na adresu:

rnrn

  rn

 • Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10 000 Zagreb
 • rn

rnrn

 

rnrn

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: potres.fondsolidarnosti@miz.hr. 

rnrn

Prijavna dokumentacija i detaljne informacije dostupne su na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/vracanje-u-uporabljivo-stanje-infrastrukture-u-podrucju-zdravstva-na-podrucju-sisacko-moslavacke-zupanije-zagrebacke-zupanije-grada-zagreba-karlovacke-zupanije-krapinsko-zagorske-zupanije-varazdi/

rn

Prihvatljivi prijavitelji

Državni zdravstveni zavodi, klinike kao samostalne ustanove, kliničke bolnice i klinički bolnički centri te domovi zdravlja čiji je osnivač Republika Hrvatska,

rnrn

Opće i specijalne bolnice čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,

rnrn

Dom zdravlja, zavod za hitnu medicinu i zavod za javno zdravstvo čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,

rnrn

Poliklinika, lječilište, ustanova za zdravstvenu njegu, ustanova za palijativnu skrb i ljekarnička ustanova čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb te druga pravna osoba kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, odnosno ona kojoj je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,

rnrn

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini na području Republike Hrvatske

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

Skip to content