POZIVI ZA POTRESE OD 28.12.2020. – Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla

10.01.2022.

Tekst natječaja

Predmet ovog Otv orenog poziva je Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije

rnrn

Svrha poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

rnrn

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za provedbu mjera neposredne obnove pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla u okviru operacije „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla“ na temelju prethodno identificiranih prijavitelja, odnosno šteta ovog tipa, prilikom pripreme aplikacije za FSEU. 

rnrn

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 95.799.407,79 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

rnrn

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

rnrn

 

rnrn

Prihvatljive aktivnosti su:

rnrn

  rn

 • Grupa 1: Hitne mjere sanacije
 • rn

rnrn

Aktivnosti uključuju aktivnosti iz Grupe 2 i Grupe 3 koje su provedene kao hitne mjere nakon potresa, a za koje prijavitelj posjeduje dokumentaciju o nastalim troškovima.

rnrn

  rn

 • Grupa 2: Provedba istražnih radova i priprema projektno-tehničke dokumentacije
 • rn

rnrn

Aktivnosti  uključuju provedbu geomehaničkih istraživanja i istražne radove na konstrukcijama i materijalima te pripremu projektno-tehničke dokumentacije. Projektno-tehnička dokumentacija uključuje izradu elaborata, projekta sanacije i ostale projektne dokumentacije potrebne za obnovu područja destabiliziranih u potresu sukladno važećim propisima RH koji su na snazi u trenutku provedbe operacija.

rnrn

  rn

 • Grupa 3: Izvedba radova
 • rn

rnrn

Aktivnosti  obuhvaćaju rušenje, popravke, sanaciju, uklanjanje, izvođenje svih potrebnih radova (sanacija erozija, klizišta, vrtača) na oštećenom zemljištu i infrastrukturi koji uključuju i pripremne radove, a sve prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, te provedbu stručnog nadzora radova.

rnrn

  rn

 • Grupa 4: Upravljanje projektom i administracija
 • rn

rnrn

Aktivnosti obuhvaćaju izradu Obrasca 1 i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

rnrn

 

rnrn

Poziv se provodi do iskorištenja financijske alokacije, najkasnije do 30.05.2022.

rnrn

Projektni prijedlog dostavlja se na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

rnrn

 

rnrn

Upute za prijavitelje, sva potrebna prijavna dokumentacija i obrasci nalaze se na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/otvoreni-poziv-hitno-obnavljanje-pogodenih-prirodnih-podrucja-kako-bi-se-izbjegli-neposredni-ucinci-erozije-tla-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-zupanije-zagrebacke-zupanije-sisacko-m/ 

rn

Prihvatljivi prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

rnrn

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Saznaj više >

NATJEČAJI
Otvorene prijave za DIGITAL SME nagrade

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Saznaj više >

Skip to content