POZIVI ZA POTRESE OD 28.12.2020. – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama (ograničeni postupak)

10.01.2022.

Tekst natječaja

Pozivom će se podupirati provedba obnove i rekonstrukcije vodnokomunalne infrastrukture i druge pripadajuće infrastrukture oštećene u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba.

rnrn

Svrha Poziva je uspostava redovitog i trajnog funkcioniranja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje kroz obnovu i dovođenje navedene infrastrukture na razinu prije potresa nadoknadom bespovratnih sredstava iz FSEU kroz operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama.

rnrn

 

rnrn

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 281.209.791,34  HRK.

rnrn

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem ograničenog postupka, do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 30. svibnja 2022. godine

rnrn

Projektni prijedlog se podnosi na:

rnrn

    rn

  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
  • rn

  • Radnička cesta 8010 000 Zagreb
  • rn

rnrn

 

rnrn

Detaljne prihvatljive aktivnosti i troškovi te druge informacije pročitajte u prilogu "Upute za prijavitelje", ok je sva potrebna prijavna dokumentacija dostupna na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/javni-poziv-vracanje-u-ispravno-radno-stanje-infrastrukture-i-pogona-u-podrucju-vodoopskrbe-i-upravljanja-otpadnim-vodama-ograniceni-postupak/

rn

Prihvatljivi prijavitelji

Isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području obuhvata poziva pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda.

rnrn

Napomena: Prihvatljivi prijavitelji su, sukladno Zakonu o vodnim uslugama, osnovani te su u isključivom vlasništvu jedinica lokalne samouprave odnosno pravnih osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave.

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini na području Republike Hrvatske

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

Skip to content