POZIVI ZA POTRESE OD 28.12.2020. – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području PRIJEVOZA

10.01.2022.

Tekst natječaja

Predmet ovog Poziva je Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020.

rnrn

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa.

rnrn

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 224.172.882,00 HRK, s time da Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

rnrn

 

rnrn

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

rnrn

    rn

  • Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
  • rn

  • Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  • rn

  • Grupa 3.: Izvedba radova
  • rn

  • Grupa 4.: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima
  • rn

rnrn

Poziv je otvoren do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 16. svibnja 2022. godine.

rnrn

rnProjektni prijedlog se podnosi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Uprava za EU fondove i strateško planiranje, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) preporučenom poštom ili putem pisarnice na adresu Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

rnrn

Upute za prijavitelje i sva prijavna dokumentacija dostupne su na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-za-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-vracanje-u-ispravno-radno-stanje-infrastrukture-i-pogona-u-podrucju-prijevoza-ostecenih-u-potresu-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-zup/

rn

Prihvatljivi prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

rnrn

Jedinice regionalne (područne) samouprave

rnrn

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

rnrn

lokalne/regionalne javne institucije

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini na području Republike Hrvatske

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini

Saznaj više >

NATJEČAJI
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Saznaj više >

Skip to content