Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

16.02.2022.

Tekst natječaja

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini. 

rnrn

 

rnrn

  rn

 • Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 18.500.000,00 kuna.
 • rn

 • Za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.500.000,00 kuna.
 • rn

rnrn

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 220.000,00 kuna (za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022.).

rnrn

Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike: bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).

rnrn

 

rnrn

NAPOMENA: Prijavitelji koji postanu korisnici ove potpore obvezuju se izuzeti roditelje od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića/predškolskog programa za mjesec svibanj ili lipanj 2022. godine.

rnrn

Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

rnrn

Za podršku Zagorske razvojne agenciji u pripremi projekta možete se javiti na mail: sandra@zara.hr

rnrn

 

rnrn

Prijavna dokumentacija i Upute za prijavitelje dostupni su na: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/javni-poziv-opcinama-indeksa-razvijenosti-od-i-do-iv-skupine-za-financijsku-potporu-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2022-godini/6326 

rn

Prihvatljivi prijavitelji

Općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koje su:

rnrn

  rn

 • a) osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića
 • rn

 • b) koje provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;
 • rn

 • c) koje financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina predškolska djelatnost na području općine.
 • rn

rnrn

Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti koje zadovoljavaju jedan od gornjih kriterija: 1.a), b) ili c), a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2020. godini iznosili najmanje 25,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i umanjene za namjenske prihode

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
NATJEČAJ ZA DONACIJE 2024. GODINE „RTL pomaže djeci”

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)

Saznaj više >

NATJEČAJI
Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024

Saznaj više >

Skip to content