FZOE: Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije iz NPOO-a

25.03.2022.

Tekst natječaja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

rnrn

Svrha Poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO. 

rnrn

Za JLS i JP(R)S Fond će sufinancirati do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 700.000,00 kn po jednom zahtjevu.

rnrn

Iznos raspoloživih sredstva po ovom Pozivu iznosi 3.000.000,00 kn.

rnrn

Ovim Pozivom podupiru se mjere koje doprinose učinkovitom korištenju prirodnih resursa u razvoju i radu turističkih objekata i usluga, očuvanju čistoće okoliša kroz smanjenje onečišćenja tla, zraka i vode, smanjenju stvaranja otpada koje uzrokuje turizam, povećanju sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture te smanjivanju ekološkog otiska posjećivanja u zonama pritisaka. Projekti koji će se financirati putem NPOO imaju obavezu uključivanja načela održivog razvoja.

rnrn

Prihvatljivi troškovi po ovom Pozivu su oni koji se odnose na izradu i/ili dopunu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno:

rnrn

  rn

 • – usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
 • rn

 • – usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
 • rn

 • – usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
 • rn

 • – usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
 • rn

 • – usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
 • rn

rnrn

Rok za dostavu zahtjeva na Poziv za financiranje počinje danom objave Poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine odnosno objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

rnrn

Za savjetodavnu podršku u pripremi prijave možete se javiti na mail ivana.salkovic@zara.hr.

rnrn

 

rnrn

Detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

rn

Prihvatljivi prijavitelji

  rn

 • javne ustanove
 • rn

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • rn

 • trgovačka društva i obrtnici
 • rn

rn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Saznaj više >

NATJEČAJI
Otvorene prijave za DIGITAL SME nagrade

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Saznaj više >

Skip to content